E-böcker och dokument

Som en mervärdestjänst har Phoenix Business Consulting delat med sig av följande fallstudier. Dessa fallstudier kommer att visa dig hur SAP Software och SAP Solutions tillämpas i verkliga scenarier för offentliga organisationer och kommersiella industrier.