SAP-programvarulösningar för kemi-, olja- och gasindustrin

I. Kemikalier

Företag kan driva högre värderesultat och nya kundupplevelser genom innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller med SAP-lösningar för kemikalier.

Kemikalieföretag omprövar hur människor och maskiner interagerar

SAP is ready to help chemical companies deliver innovative products at scale and as outcome-oriented services with prepackaged offerings such as the Best Practices for Chemicals and SAP Model Company services.

Begär en demo

 • Personalisering av handel
 • Samtyckesbaserad marknadsföring
 • Omnikanalshandelshantering
 • Optimerad marknadsföring
 • Portfölj- och projektledning
 • Produktformulering och receptutveckling
 • Offert-till-Cash
 • Sales Force Automation
 • Sales Performance Management
 • Enskild kundvy
 • Central upphandling
 • Efterfrågehantering och insikter
 • Lager och grundläggande lagerhantering
 • Tillverkningsplanering och drift
 • Inköpsanalys
 • Respons och Supply Management
 • Inventering och driftplanering
 • Inköp och kontraktshantering
 • Leverantörssamarbete
 • Leverantörshantering
 • Ställ in drift och underhåll
 • Miljöhälsa och säkerhet
 • Extern personalledning
 • Industriella insikter
 • Intelligent Asset Management
 • Hantering av fakturor och skulder
 • Tillverkningsutförande
 • Tillverkningsnätverk
 • Verksamhetsupphandling
 • Tjänster Upphandling
 • Omnicnannel kundtjänst
 • Order lovande
 • Produktöverensstämmelse
 • Track & Trace och logistiknätverk
 • Transportledning
 • Lagerhantering
 • Varvslogistik

SAP Road Map för kemikalier

Utforska vår färdplan för kemiindustrin för att lära dig om aktuella industrilösningar, planerade innovationer och framtida riktning.

II. Olja gas

Oil and gas companies can simplify and standardize processes to enable innovation in the oil and gas sector by harnessing intelligent cloud services from SAP.

40 % av digitala transformationsinitiativ kommer att använda RPA-tjänster

Oil and gas companies are streamlining and simplifying operations by creating intelligent enterprises based on industrialized and intelligent cloud services that enable innovative technologies such as robotic process automation (RPA).

SAP Road Map för olja och gas

Utforska vår olje- och gaskarta för att lära dig om aktuella branschlösningar, planerade innovationer och framtida riktning.

SAP S/4HANA

Become a best-run business with this real-time enterprise resource management suite. Connect people, business networks, the Internet of Things, and Big Data to create value across your oil and gas organization.

Hitta olje- och gasprogramvara som är skräddarsydd efter dina behov

Optimera investeringar, maximera din avkastning på tillgångar och förbättra lönsamheten samtidigt som du driver en säker, hållbar verksamhet.

Hitta kemikalieprogramvara som är skräddarsydd efter dina behov

Utforska möjligheterna och lönsamheten hos våra lösningar som täcker allt från supply chain-teknik till processanalys och efterlevnad.

SAP S/4HANA

Möt kraven från en digital ekonomi och omnikanalshandel med stöd för alla centrala detaljhandelsprocesser. Få insikter i operativ detaljhandelsdata och förse användare med kontextuell, realtidsinformation och ett enkelt användargränssnitt för att fatta snabbare beslut och leverera en bättre konsumentupplevelse. Veta mer.

SAP Customer Activity Repository

Hjälp ditt kemiföretag att transformera och konkurrera i den nya digitala verkligheten. SAP S/4HANA kan tillhandahålla ett beprövat ramverk för att anta bästa praxis för kemiindustrin samtidigt som man uppnår operativ excellens över kärnkundengagemang, tillgångsförvaltning och finansiella processer. Veta mer.

SAP Road Map för Utilities

Utforska hur våra nuvarande, kommande och planerade innovationer hjälper kraftbolag att leverera säkra, pålitliga och hållbara energiprodukter och -tjänster.

III. Verktyg

Energiföretag kan forma en digital värld genom att återuppfinna kraftgenerering, överföring, distribution och detaljhandel med verktygslösningar från SAP.

Verktyg behöver flexibilitetstjänster för att optimera belastningspotentialen

Verktyg övergår från en leveransfokuserad roll till en som orkestrerar data och tjänster. Till 2025 förväntar vi oss att ett stort antal branschaktörer kommer att få intäkter från tjänster och energidata.

Hitta mjukvara som är skräddarsydd för dina behov

Navigera i miljöutmaningar, förbättra regelefterlevnad och öka den operativa effektiviteten med smarta nätanalyser och efterfrågehantering.

 • Portfolio and Project Management
 • Asset Operations and Maintenance
 • Intelligent Asset Management
 • Mobile Asset Management
 • Environmental Health and Safety
 • Device Operations and Maintenance
 • Meter Reading and Energy Data Management
 • Utilities Planning and Analytics
 • Marketing as Growth Driver
 • Customer Service Excellence
 • Empowering Sales to Sell More
 • Omnichannel Commerce
 • Billing of Energy, Water, and Services
 • Revenue Management for Energy, Water, and Services
 • Subscription Management

SAP S/4HANA

Bli en bäst driven verksamhet genom att koppla samman människor, affärsnätverk, Internet of Things och Big Data med vår realtidshanteringssvit för företagsresurser för digitala affärer som kan distribueras i molnet eller på plats.

SAP S/4HANA

Möt kraven från en digital ekonomi och omnikanalshandel med stöd för alla centrala detaljhandelsprocesser. Få insikter i operativ detaljhandelsdata och förse användare med kontextuell, realtidsinformation och ett enkelt användargränssnitt för att fatta snabbare beslut och leverera en bättre konsumentupplevelse. Veta mer.

SAP Customer Activity Repository

Hjälp ditt kemiföretag att transformera och konkurrera i den nya digitala verkligheten. SAP S/4HANA kan tillhandahålla ett beprövat ramverk för att anta bästa praxis för kemiindustrin samtidigt som man uppnår operativ excellens över kärnkundengagemang, tillgångsförvaltning och finansiella processer. Veta mer.

SAP Energy Portfolio Management

Effektivisera energianskaffningsprocesser och minska inköps- och driftskostnader med tidsserieprognoser för kundernas efterfrågan och automatiserad, integrerad fakturering, planering och dataaggregation för nomineringsprocesser.