Florida Department of Management Services (DMS)

Informationsteknik personal förstärkning kontrakt 

Phoenix Business Consulting tilldelades ett flerårigt kontrakt med Florida Department of Management Services (DMS) för att tillhandahålla IT Personal Augmentation Services. 

Phoenix Business Inc. kommer att tillhandahålla kvalificerad personal med tillräcklig kompetens och erfarenhet för att tillhandahålla informationsteknologitjänster som identifierats av delstaten Florida DMS. Tjänster som tillhandahålls enligt detta kontrakt inkluderar: 

  • Utveckla och bekräfta arbetsuppgifter och krav på arbetsbeskrivningar 
  • Identifiera kandidater och utför tekniska undersökningar med ämnesexperter 
  • Utföra konsultintroduktion och orientering  
  • Utföra löpande ledning och kvalitetskontroll av konsulter inom området 

Om Phoenix Business Consulting 
Phoenix Business Consulting är en ledande leverantör av IT-tjänster till myndigheter och kommersiella organisationer. I 25 år har Phoenix levererat expert-IT-lösningar till städer, län, federala, statliga, grundskolor, universitet, allmännyttiga företag, ideella, transportbyråer och andra. Phoenix har fått utmärkelser och erkännande för teknisk expertis, engagemang för kundnöjdhet och marknadsframgång.