Supply Chain Management och Supplier Management Solutions

I dagens miljö för inköp och försörjningskedjor gör den stora volymen av produkttransaktioner, breda logistiska nätverk, ändrade kontraktsstrukturer och branschregler inköp och finansiell försörjningskedja till ett av de mest komplexa segmenten för kostnadshantering. Framtidstänkande företag har alltmer insett det breda utrymmet för kostnadsbegränsning inom logistik och de långtgående fördelarna med effektiv hantering av leverantörsrelationer för att övervinna affärsutmaningar som följande:

Begär en demo

SAP Ariba Core functionalities

Nästa generations funktioner

Omfattande leverantörshantering

SAP Ariba   inkluderar  lösningar för digital inköp, leveranskedja och affärsnätverk för det moderna företaget.

SAP Ariba tillhandahåller heltäckande lösningar för att automatisera och förenkla  kontraktshantering,  hantering av leverantörsrelationer,  inköp, uppfyllelse och finansiell samt försörjningskedja. Som branschledare inom utgiftshantering erbjuder SAP Ariba ett  smart ,  förenklat och  komplett  tillvägagångssätt för cykeln mellan källa till avveckling. Med  en integrerad plattform och mjukvara är SAP Ariba den globalt ledande närvaron inom domäner för inköp, fakturering,  leverantörshantering  och nätverk för leverantörer/köpare.

Andra funktioner

SAP Ariba-förmåner

SAP Ariba-upphandling