SAP SuccessFactors - Human Capital Management (HCM)-lösningar

SAP SuccessFactors är en helt integrerad svit av HR-applikationer som ger organisationer möjlighet att effektivisera affärsfunktioner och automatisera kritiska processer. SAP SuccessFactors erbjuder många lösningar inom deras programpaket för Human Experience Management för att möta din organisations behov.

Idag har SAP SuccessFactors över 110 miljoner molnanvändare och 6 500 moln-HCM-kunder. HXM ( HCM  /  HRIS )-lösningen används flitigt i en mängd olika branscher som den offentliga sektorn,  biovetenskap ,  energi och naturresurser , tjänsteindustrier och  konsumentindustrier .

SAP SuccessFactors HXM-lösningar inkluderar:

Request a Demo

SAP SuccessFactors Solution Suite

SAP Employee Central  levererar HR-kärnfunktioner för dynamiska och globala arbetsstyrkor genom att säkerställa efterlevnad och automatisering av: medarbetarprofiler och HR-transaktioner, organisationsledningskapacitet, positionshantering, kontraktshantering av personalstyrka, tidsspårning och närvaro, visum- och tillståndshantering och globala fördelar. Läs mer  här .

 

SAP Employee Central Payroll  har utformats för att fungera exklusivt med Employee Central och ger dig ett internt lönesystem till reducerad kostnad. Läs mer  här .

 

SAP Learning Management  förser organisationer med de verktyg som krävs för att utveckla anställdas kompetens, hantera certifieringar och säkerställa efterlevnad. Nyckelfunktioner inkluderar automatiserade uppdragsprofiler och blandade inlärningsmöjligheter. Läs mer  här .

 

SAP Onboarding Management   ger en personlig, organiserad och strömlinjeformad introduktionsupplevelse för nyanställda. Denna molnbaserade lösning säkerställer efterlevnad och engagerar anställda före dag ett, vilket resulterar i en smidig introduktionsupplevelse och ökad långsiktig retention. Läs mer  här.

 

SAP Compensation Management och rörlig lön  Inkluderar kompensationsplanering, kompensationsbudgetering och -modellering samt möjligheten att koppla resultatstyrning till kompensation. Den innehåller också funktioner som hjälper till att ge viktiga erkännande och meningsfulla incitament till anställda baserat på prestationsmått. Läs mer  här .

 

SAP Succession and Development  inkluderar dataanalys i realtid för kraftfulla talanginsikter, inlärningsvägar för karriäravancemang och strategisk successionshantering. Detta ger dig kraftfulla successions- och utvecklingsfunktioner som gör det möjligt för dina organisationer att strategiskt sköta och vårda nästa generations ledarskap med hjälp av relevanta datainsikter. Läs mer  här.

 

SAP Recruiting Management   låter dig attrahera och anställa de bästa talangerna genom en holistisk rekryteringslösning som stödjer global rekrytering, marknadsföring, inköp, sökandespårning och hantering av kandidatrelationer. Läs mer  här.

 

SAP Performance and Goals  underlättar förbättrad personalprestanda, löpande mentorskap och kommunikation, korrekta resursutvärderingar och anpassar prestationsförbättringsstrategier. Detta inkluderar prestations- och målstyrning, inklusive resultatstyrning, prestationsbedömningar, målstyrning, måluppföljning och effektiva mentorskaps- och kommunikationsverktyg. Läs mer  här.

 

SAP Workforce Planning and Human Resource (HR) Analytics  ger dig möjligheten att korrekt rapportera och prognostisera operativt antal anställda, upprätta arbetskostnadsmodeller, utföra ekonomiska modeller och utföra långsiktig personalplanering. Genom att utnyttja denna inbäddade intelligens kan du fatta bättre beslut genom att få kraftfulla insikter i HR-faser och processer. Läs mer  här.

 

De främsta anledningarna till att kunder väljer SAP SuccessFactors

Våra kunder har delat många anledningar till varför de väljer SAP SuccessFactors framför konkurrenterna, som visas nedan.
 
  • Konsumentupplevelse  – SAP SuccessFactors erbjuder en enkel, engagerande och intuitiv användarupplevelse genom sin integrerade produktsvit, vilket ger kunderna möjlighet att enkelt exekvera kritiska processer med de senaste framstegen inom Software-as-a-Service (SaaS)-teknik. Dessa inbyggda framsteg låter dig hantera din arbetsstyrka fullt ut från anställningstid till pensionering baserat på personalens bästa praxis och i enlighet med juridiska krav.
  • Inbyggt exekvering  – SAP SuccessFactors innehåller cirka 19 500 unika innehållselement som inkluderar branschspecifika arbetsflöden, arbetsbeskrivningar, färdigheter, mål, kataloger, rekryteringsacceleratorer, kompensationsmått och rapporter för att underlätta rutinmässiga och frekventa HR-processer och -funktioner.
   • Skalbar teknologi  – SAP SuccessFactors använder molnarkitektur för att ge dig ytterligare flexibilitet och framtida skalbarhet, vilket begränsar beroendet och belastningen på IT-infrastruktur. SAP SuccessFactors ger dig också en global säkerhetsplan med den bästa säkerheten i branschen.
  • Driftsättningsalternativ  – SAP SuccessFactors ger kunderna möjlighet att börja var som helst och gå överallt. Med SAP SuccessFactors kan kunder ta sig an dagens affärsutmaningar med det senaste inom mänskliga resurser, samt tackla morgondagens utmaningar genom att lägga till ytterligare moduler när affärsbehoven förändras.
 • Deployment Options – SAP SuccessFactors gives customers the ability to start anywhere and go everywhere. With SAP SuccessFactors, clients can take on the business challenges of today with the latest in human resource technology, as well as tackle the challenges of tomorrow by adding additional modules as business needs change.
  • Bredd och djup av lösningar  – SAP SuccessFactors ger dig ett brett utbud av heltäckande personallösningar för att stödja din dynamiska arbetsstyrka genom att kombinera bästa praxis och inbyggt innehåll.
  • Enkelt underhåll  – SAP SuccessFactors levererar förbättringar på en schemalagd, kvartalsvis releasecykel. Du kommer att kunna utnyttja SAP SuccessFactors Community Portal för att förstå kommande releaser och ge rekommendationer direkt till SAP genom en förbättringsbegäran. SuccessFactors Community Portal tillhandahåller också utbildningsmaterial, implementeringsresurser, dokumentation och olika typer av schemalagda evenemang. Det är också inkörsporten till allmänna och produktspecifika användargrupper. Medlemmar kan hålla sig informerade om produktuppdateringar, nya produktfunktioner, mänskliga resurser och förutsägelser samt tankeledarskap och bästa praxis.
 • Empowerment och support  – SAP SuccessFactors samarbetar med dig genom hela engagemangets livscykel. Detta inkluderar utveckling av affärscase, urval, implementering och löpande support. Genom att tillhandahålla rätt lösning och omfattning kan vi hjälpa till att säkerställa att dina affärsmål uppnås och mål uppnås.
 
  • Empowerment och support  – SAP SuccessFactors samarbetar med dig genom hela engagemangets livscykel. Detta inkluderar utveckling av affärscase, urval, implementering och löpande support. Genom att tillhandahålla rätt lösning och omfattning kan vi hjälpa till att säkerställa att dina affärsmål uppnås och mål uppnås.
  • Erkänt marknadsledarskap  – SAP SuccessFactors har rankats av bästa branschanalytiker som marknadsledare för grundläggande HR, talanghantering och mjukvarulösningar för lärande. SAP SuccessFactors har rankats som marknadsledare i de senaste 18 på varandra följande branschrapporterna. SAP SuccessFactors-prestationer inklusive Gartners Critical Capabilities for Cloud Human Capital Management (HCM)-sviter för medelstora och stora företag, The Forrester Wave: Learning and Performance Management och IDC MarketScape för Worldwide Integrated Talent Management.

Läs det senaste från SAP

SAP SuccessFactors HXM Suite

Phoenix Business Consulting är specialiserat på SAP SuccessFactors implementeringsprojekt för offentlig sektor och kommersiella organisationer. Vårt team av SAP SuccessFactors-implementering av ämnesexperter (SME) har utfört flera HCM-implementeringar under hela livscykeln.
 
Om du planerar ett SAP SuccessFactors-implementeringsprojekt och vill lära dig mer om våra tjänster och hur vi hjälper många organisationer med deras personalbehov, kontakta oss för att boka en mötestid.