Oavsett om det är en fullskalig SAP ERP-implementering, att integrera en viss komponent eller utföra en systemuppgradering, väljer våra kunder oss som sin implementerare för vår djupa funktionella expertis, branschspecifika kunskap och vår Leading Practices-metodik. 

Att använda  SAP ERP  för att hantera dina organisationsresurser kan förändra ditt spel. Tyvärr är dessa system komplexa och kräver specialiserad utbildning för att säkerställa att personalen använder programvaran optimalt. Phoenix har utformat våra  SAP-utbildningstjänster  för att möta behovet av välutbildad personal för att hjälpa ditt företag att dra nytta av fördelarna med  SAP-lösningar .

Phoenix Business Consultings  SAP-utbildningsfilosofi  erkänner vikten av  kunskapsöverföring  under hela projektets varaktighet. Vårt omfattande tillvägagångssätt för SAP-utbildning säkerställer att våra kunder är väl förberedda för att driva och underhålla sina SAP-system både nu och i framtiden.

Vårt företagsarv och omfattande expertis återspeglas i kvaliteten på våra utbildningsprogram. Vi har ett team av högutbildade, SAP-certifierade instruktörer för att utbilda dig inom alla SAP funktionella och tekniska områden. Vår unika SAP-utbildning har visat sig vara mycket framgångsrik för både stora och småskaliga utbildningskrav.

Begär en demo

Our portfolio of training services includes

Vi stödjer våra implementeringsteam med vårt unika, interna utbildningsprogram kallat Phoenix Training Academy, som är en omfattande uppsättning utbildningsprogram som tillgodoser följande: