SAP ECC till S/4HANA Cloud Migration

Migrering från SAP ECC till SAP S/4HANA Cloud är en komplex process som kräver noggrann planering och utförande.

Här är några viktiga överväganden för att underlätta migreringen från SAP ECC till SAP S/4HANA Cloud:

Begär en demo

Fördelar med att migrera från SAP ECC till SAP S/4HANA Cloud

Vill du lära dig mer om SAP ECC till SAP S/4HANA Cloud Migration?

Schedule your SAP ECC to SAP S/4HANA Cloud Migration discovery call with Phoenix Business Consulting today!

Om Phoenix Business Consulting

Phoenix har skapat  SAP S/4HANA Assessments  och  ERP IT-färdplaner  för dussintals kunder för att hjälpa dem att navigera genom beslutsprocessen om de ska gå över till nya produkter och planera för en S/4HANA-migrering med hjälp av bästa praxis. Phoenix Business Consulting använder ett  tillvägagångssätt och verktyg för selektiv dataövergång  (SDT), som gör det möjligt för organisationer att genomföra datamigreringen från SAP ECC till SAP S/4HANA Cloud i ett enda steg (”Lift and Shift”-metoden). “Lift and Shift”-metoden är   aktiverad tack vare det innovativa tillvägagångssättet, metoderna och verktygen som finns i våra  SAP S/4HANA-tjänster .

Phoenix har skapat  SAP S/4HANA Assessments  och  ERP IT-färdplaner  för dussintals kunder för att hjälpa dem att navigera genom beslutsprocessen om de ska gå över till nya produkter och planera för en S/4HANA-migrering med hjälp av bästa praxis. Phoenix Business Consulting använder ett  tillvägagångssätt och verktyg för selektiv dataövergång  (SDT), som gör det möjligt för organisationer att genomföra datamigreringen från SAP ECC till SAP S/4HANA Cloud i ett enda steg (”Lift and Shift”-metoden). “Lift and Shift”-metoden är   aktiverad tack vare det innovativa tillvägagångssättet, metoderna och verktygen som finns i våra  SAP S/4HANA-tjänster .