Amazon Web Services (AWS) End User Computing

I denna tid av digital transformation utvärderar organisationer alltid sina katastrofåterställningsåtgärder och affärskontinuitetsmöjligheter för att hålla sina kritiska resurser igång. 

End-User Computing gör att din organisation kan göra det möjligt för din arbetsstyrka att arbeta från olika platser och enheter, samtidigt som du säkerställer säker och säker åtkomst till kritisk data och företagsapplikationer. 

I ett försök att erkänna och möta dessa behov övergår organisationer runt om i världen mot molnbaserad slutanvändarberäkning. Phoenix Business Consulting kan hjälpa din organisation med följande slutanvändarapplikationer: 

sv_SESvenska