Hur digitalisering av utgiftshanteringen stödjer regeringsuppdraget

Även om idén om att modernisera statliga och lokala myndigheters utgiftshanteringssystem har diskuterats i åratal, förstärkte covid-19-pandemin snabbt det kritiska i det behovet. När låsningsordrar tömde statliga byggnader, hade myndigheter som förlitade sig på lokala system inte något sätt att säkert, effektivt hålla fakturor behandlade, återbetalningar som går ut och budgetar på rätt spår i en avlägsen miljö. De organisationer som redan hade moderniserats missade aldrig ett steg.

Fördelarna med digitaliserad utgiftshantering sträcker sig långt utöver smidighet. Den rätta lösningen kan stödja regeringsuppdraget genom att göra det möjligt för ledare att ge verkligt värde till väljare och byråanställda.

Ladda ner ditt begärda dokument

sv_SESvenska