Finansiell tydlighet och effektivitet för vinsten vid George Washington University

I MYR ETT DECENIUM har George Washington University utnyttjat teknologi från SAP Concur-lösningar för att stödja utgiftshantering. Från och med rese- och utläggshanteringen har skolan stadigt utökat sina användningsfall till att omfatta hantering av fakturor och inköpsorder

Ladda ner ditt begärda dokument

sv_SESvenska