INNOVATION I OFFENTLIGA FINANSER

När covid-19-pandemin äntligen avtar måste lokala myndigheters finansteam nu ta itu med de enorma konsekvenserna av de senaste två åren.
Detta inkluderar inte bara dagens svåra budgetverklighet, utan också stora samhällsförändringar som skapat nya arbetskraftsfrågor och växande krav från invånarna.

För att navigera i dessa komplexa utmaningar kan offentliga myndigheter inte återgå till forna tiders lekböcker. Istället måste de anamma denna föränderliga marknadsdynamik
använda innovativa strategier, bättre teknik och en stärkt arbetskraft

Ladda ner ditt begärda dokument

sv_SESvenska