Det är dags att höja utgiftshanteringen för högre utbildning

Pandemin omdefinierade utbildningslandskapet. Nya restriktioner, nya utgiftsmönster, nya förväntningar på arbetsplatsen och slutligen... resans återkomst. Att hantera denna nya verklighet kräver avancerade verktyg för att hålla jämna steg med utgifterna, säkerställa efterlevnad och hantera säkerhetsrisker. Speciellt när backoffice-team för högre utbildning redan kämpar för att hänga med:
• 49% hanterar en ökning av begäranden om ersättning från anställda.
• 43% hanterar tre eller fler nya ansvarsområden till följd av personalbrist.
• 63% står inför oväntade utgifter eller nya utgiftskategorier.

Ladda ner ditt begärda dokument

sv_SESvenska