Brådskan med digital campustransformation

Äldre operationer är helt enkelt inte meningsfulla längre. Här är varför det är dags att gå vidare.

DE SENASTE 16 MÅNADERNA HAR VISAT SIG HÖGRE
utbildning om att digital transformation ger en stadig ratt för att navigera i osäkra vatten. Även om många digitala applikationer tog fart på undervisnings- och inlärningssidan av utbildningssegmentet (Zoom, någon?), var backoffice-verksamheten inte heller immun mot förändringarna. De institutioner som hade antagit digitala plattformar före pandemin var perfekt positionerade för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten under hela campusstängningar. Och de andra? Tja, de kom på sig själva att skicka tillbaka personal till kontoret för att sköta aktiviteter på gammaldags sätt: praktiskt.

Jason Grunin tillbringade ett decennium vid ett universitet i mellanvästern som intern expert på att omarbeta affärsprocesser och arbetsflöden inom finans och IT innan han började på SAP Concur som senior konsult för värdeerfarenhet. Nu arbetar han med högskole- och universitetskunder för att omvandla gamla rutiner och införa nya för utgifts-, faktura- och resehantering

Ladda ner ditt begärda dokument

sv_SESvenska