Förenkla din stads budgethantering med en lösning för digital utgiftshantering

Som stadschef vet du att budgethanteringen blir särskilt svår om utgifterna är fördelade på avdelningarna. Utan ett centralt sätt att samla ihop allt är det omöjligt att ha en korrekt bild av vad som har spenderats och vad som finns tillgängligt. Denna brist på synlighet, i kombination med de växande kraven från beståndsdelar, folkhälsoåtgärder och en hybrid-arbetsmiljö, kan att använda ett besvärligt äldre system för att hantera anställdas utgifter lämna dig i mörkret.
Lyckligtvis kan snabbspårning av din stads digitala transformationsinsatser vara inom räckhåll på grund av den senaste statliga finansieringen. Genom att investera i teknik för att eliminera besvärligt, kan manuella processer sätta din stad på väg att ta bort de budgetunderskott som hindrar dig från att optimera dina utgifter.

Ladda ner ditt begärda dokument

sv_SESvenska