Förvandla K-12 affärsprocesser med intelligent automation

En av de många lärdomarna som kan dras ur pandemin är vikten av digitala arbetsflöden inom K-12 redovisningsavdelningar och andra affärsenheter.
COVID avslöjade begränsningarna för pappersbaserade redovisningssystem och arbetsflöden. När skolor stängdes under de tidiga stadierna av pandemin, saknade redovisningspersonal från K-12 tillgång till pappersbaserade filer och dokument.

Att digitalisera arbetsflöden är avgörande för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten i händelse av en annan pandemi eller nödsituation. Och med mer än $190 miljarder i pandemihjälp tillgängligt för grundskolor, är nu det perfekta tillfället för grundskoledistrikten att digitalisera sina backoffice-system om de inte redan har gjort det.

Ladda ner ditt begärda dokument

sv_SESvenska