Värdet av automatisering i grundskolans back-office kostnadsbesparingar, förenkling av administrativa uppgifter och mer

 

Värdet av automatisering i grundskolans back-office kostnadsbesparingar, förenkling av administrativa uppgifter och mer
När covid-19 tvingade skolor att gå på distans, blir lärare och elever mer beroende av teknik än någonsin tidigare. "Övergången till en fjärrinlärningsmiljö har avslöjat nya insikter när det gäller teknikens tillstånd inom utbildning," rapporterar EdTech.1
Detta kan också inkludera potentialen att förbättra och effektivisera verksamheten för backoffice och administrativa funktioner. När skoldistrikten i grundskolan brottas med minskande budgetar och till och med anpassar sig till en ny normal, letar de efter möjligheter att maximera knappa resurser. Att vända sig till teknik kan göra det möjligt för dem att göra mer med mindre, utan att offra grunden för anpassade tjänster.

Ladda ner ditt begärda dokument

sv_SESvenska