SAP-programvarulösningar för kemi-, olja- och gasindustrin

I. Kemikalier

Företag kan driva högre värderesultat och nya kundupplevelser genom innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller med SAP-lösningar för kemikalier.

Kemikalieföretag omprövar hur människor och maskiner interagerar

SAP är redo att hjälpa kemiföretag att leverera innovativa produkter i stor skala och som resultatorienterade tjänster med färdigförpackade erbjudanden som Best Practices for Chemicals och SAP Model Company-tjänster.

Begär en demo

 • Personalisering av handel
 • Samtyckesbaserad marknadsföring
 • Omnikanalshandelshantering
 • Optimerad marknadsföring
 • Portfölj- och projektledning
 • Produktformulering och receptutveckling
 • Offert-till-Cash
 • Sales Force Automation
 • Sales Performance Management
 • Enskild kundvy
 • Central upphandling
 • Efterfrågehantering och insikter
 • Lager och grundläggande lagerhantering
 • Tillverkningsplanering och drift
 • Inköpsanalys
 • Respons och Supply Management
 • Inventering och verksamhetsplanering
 • Inköp och kontraktshantering
 • Leverantörssamarbete
 • Leverantörshantering
 • Ställ in drift och underhåll
 • Miljöhälsa och säkerhet
 • Extern personalledning
 • Industriella insikter
 • Intelligent Asset Management
 • Hantering av fakturor och skulder
 • Tillverkningsutförande
 • Tillverkningsnätverk
 • Verksamhetsupphandling
 • Tjänster Upphandling
 • Omnicnannel kundtjänst
 • Order lovande
 • Produktöverensstämmelse
 • Track & Trace och logistiknätverk
 • Transportledning
 • Lagerhantering
 • Varvslogistik

SAP Road Map för kemikalier

Utforska vår färdplan för kemiindustrin för att lära dig om aktuella industrilösningar, planerade innovationer och framtida riktning.

II. Oil & Gas

Olje- och gasbolag kan förenkla och standardisera processer för att möjliggöra innovation inom olje- och gassektorn genom att utnyttja intelligenta molntjänster från SAP.

40% av digitala transformationsinitiativ kommer att använda RPA-tjänster

Olje- och gasbolag effektiviserar och förenklar verksamheten genom att skapa intelligenta företag baserade på industrialiserade och intelligenta molntjänster som möjliggör innovativa teknologier som robotprocessautomation (RPA).

SAP Road Map för olja och gas

Utforska vår olje- och gaskarta för att lära dig om aktuella branschlösningar, planerade innovationer och framtida riktning.

SAP S/4HANA

Bli en bäst driven verksamhet med denna svit för hantering av företagsresurser i realtid. Anslut människor, affärsnätverk, Internet of Things och Big Data för att skapa värde i hela din olje- och gasorganisation.

Hitta olje- och gasprogramvara som är skräddarsydd efter dina behov

Optimize capital spend, maximize your return on assets, and improve profitability while running safe, sustainable operations.

Hitta kemikalieprogramvara som är skräddarsydd efter dina behov

Utforska möjligheterna och lönsamheten hos våra lösningar som täcker allt från supply chain-teknik till processanalys och efterlevnad.

SAP S/4HANA

Meet the demands of a digital economy and omnichannel retail with support for all core retail processes. Gain insights into operational retail data and provide users with contextual, real-time information and a simple user interface to make faster decisions and deliver a better consumer experience. Know more.

SAP Customer Activity Repository

Hjälp ditt kemiföretag att transformera och konkurrera i den nya digitala verkligheten. SAP S/4HANA kan tillhandahålla ett beprövat ramverk för att anta bästa praxis för kemiindustrin samtidigt som man uppnår operativ excellens över kärnkundengagemang, tillgångsförvaltning och finansiella processer. Veta mer.

SAP Road Map för Utilities

Utforska hur våra nuvarande, kommande och planerade innovationer för att hjälpa företag att leverera säkra, pålitliga och hållbara energiprodukter och tjänster.

III. Verktyg

Energiföretag kan forma en digital värld genom att återuppfinna kraftgenerering, överföring, distribution och detaljhandel med verktygslösningar från SAP.

Verktyg behöver flexibilitetstjänster för att optimera belastningspotentialen

Verktyg övergår från en leveransfokuserad roll till en som orkestrerar data och tjänster. Till 2025 förväntar vi oss att ett stort antal branschaktörer kommer att få intäkter från tjänster och energidata.

Hitta mjukvara som är skräddarsydd för dina behov

Navigera i miljöutmaningar, förbättra regelefterlevnad och öka den operativa effektiviteten med smarta nätanalyser och efterfrågehantering.
 • Portfölj- och projektledning
 • Drift och underhåll av tillgångar
 • Intelligent Asset Management
 • Mobil Asset Management
 • Miljöhälsa och säkerhet
 • Drift och underhåll av enheten
 • Mätaravläsning och energidatahantering
 • Verktygsplanering och analys
 • Marknadsföring som tillväxtdrivare
 • Utmärkt kundservice
 • Bemyndiga försäljningen att sälja mer
 • Omnikanalshandel
 • Fakturering av energi, vatten och tjänster
 • Intäktshantering för energi, vatten och tjänster
 • Prenumerationshantering

SAP S/4HANA

Bli en bäst driven verksamhet genom att koppla samman människor, affärsnätverk, Internet of Things och Big Data med vår realtidshanteringssvit för företagsresurser för digitala affärer som kan distribueras i molnet eller på plats.

SAP S/4HANA

Meet the demands of a digital economy and omnichannel retail with support for all core retail processes. Gain insights into operational retail data and provide users with contextual, real-time information and a simple user interface to make faster decisions and deliver a better consumer experience. Know more.

SAP Customer Activity Repository

Hjälp ditt kemiföretag att transformera och konkurrera i den nya digitala verkligheten. SAP S/4HANA kan tillhandahålla ett beprövat ramverk för att anta bästa praxis för kemiindustrin samtidigt som man uppnår operativ excellens över kärnkundengagemang, tillgångsförvaltning och finansiella processer. Veta mer.

SAP Energy Portfolio Management

Effektivisera energianskaffningsprocesser och minska inköps- och driftskostnader med tidsserieprognoser för kundernas efterfrågan och automatiserad, integrerad fakturering, planering och dataaggregation för nomineringsprocesser.
sv_SESvenska