Lösningar för olika marknader

Offentlig sektor

Energi och naturresurser

Diskreta industrier

Professionella tjänster

Konsumentindustrier

Phoenix Consulting Advantage

Oavsett vilken marknad din organisation betjänar, innebär vårt tillvägagångssätt att använda högt specialiserade team av experter med kompetens för att framgångsrikt uppnå dina unika affärsmål.

Slut-till-ände integrationsfokus

Unlike other firms, which implement projects with a simple functional approach, we offer a truly holistic perspective. We look at the “big picture” and focus on improving the organization as a whole.

Drifts- och ledningsmöjlighet

Vi fokuserar på logiska end-to-end-operativa processer, inklusive förenklad rollbaserad åtkomst och användning.

Performance Management Integration

Vi designar SAP-system för att möjliggöra grunden för detaljerad kostnadsberäkning och prestationsbaserad mätning, vilket minimerar ansträngningen som krävs för att lägga in och använda denna information över tid.

Senaste lösningarna

Detta gör det möjligt för våra kunder att dra nytta av nya SAP-programvarufunktioner och integration, samt att minimera de totala kostnaderna för underhåll och support för SAP-system.
sv_SESvenska