Biography:

Som Phoenix Director of Business Operations är Vikas Pathak ansvarig för att upprätthålla vår företags operativa lönsamhet. Han arbetar också för att säkerställa att det finns konsistens i leveransen av våra lösningar och tjänster, och hjälper till att se till att vi bibehåller den högkvalitativa, kundcentrerade inriktningen av hög kvalitet som vårt rykte och branschställning byggde på.

Personlig information:

Vikas är en PMI-certifierad Senior SAP-projektledare med lång erfarenhet av flera offentliga och globala företagsmiljöer. Vikas är skicklig på att leverera och hantera SAP S/4HANA, Business ByDesign och SAP AMS implementering och migreringsprojekt. Han har över 25 års erfarenhet av att leda stora IT-projekt. Det exceptionella ledarskap och kommunikationsförmåga han visar i kundengagemang hjälper Vikas att förkroppsliga idealet med Trusted Advisor-metoden som är ett Phoenix kännetecken. Utöver sin PMP-certifiering har Vikas även certifieringar inom ITIL, SAP Activate och SAP Business ByDesign.

Vikas maintains a healthy work life balance, enjoying quality time with his wife and two teenagers. Common family activities include walking, volunteer service in their local communities, watching movies, and cooking. As an active yoga practitioner and teacher, Vikas practices yoga and meditation on a daily basis, and contributes directly to Vikas’s calm and composed nature. Through meditational practices, he’s able to avoid the stresses that often come with project management.

"Börja med slutmålet i åtanke och avsluta med en produkt eller tjänst för mänsklighetens förbättring"