Avancerad budgetkontroll för SAP Business ByDesign

Planera, övervaka och exekvera inköpsprocessen med Budgetkontroll i SAP Business ByDesign

Budgetkontrolllösningen låter dig skapa och hantera budgetar för alla dina inköpsprocesser i SAP Business ByDesign. Detta gör det möjligt för dig att planera utgifterna efter år, månad och kvartal och övervaka tillgången på medel för ett projekt eller en verksamhet. Det viktigaste är att den utför en realtidskontroll under hela köpprocessen från kundvagnen till bokföringen av leverantörsfakturan om huruvida medlen finns tillgängliga av företaget/kostnadsstället relaterat till köpet.

Lösningens omfattning

Budgetkontrollprocessen låter dig konfigurera budgetar efter företag/kostnadsställe/projekt/GL-konto. Processen är tätt integrerad med hela inköpsprocessen. Varukorgen, inköpsordern, varumottagningen och leverantörsfakturan kräver alla en giltig och aktiv budgetpost innan de kan bokföras i huvudboken.

Fördelar för din organisation

Begär en demo

sv_SESvenska