Integration av kostnadsrapporter med externa system

Integrera kostnadsrapporter från tredje parts system via direkt integration – The integration with 3rd Party Expense Management Systems integrerar 3rd partikostnadsfildata till SAP Business ByDesign. Ett exempel på detta är Expensify men generellt finns det många 3rd partikostnadssystem som kan integreras framgångsrikt. Den externa programvaran är där anställda hanterar och bokför sina utgifter. När de väl har fått godkännande är målet att ta med dessa utgifter i SAP Business ByDesign för att skapa den resulterande skulden.

Lösningens omfattning

Det första steget är att definiera utgiftstyperna, vilket är mycket enkelt. Du identifierar utgifts-ID:n eller utgiftsnamn i det externa systemet och sedan mappar vi dem till motsvarande G/L-alias i SAP Business ByDesign. Dessutom kan denna lösning kartlägga användningen som är nyckeln till rapportering. Lösningen använder en filuppladdning genom ett mycket enkelt CSV-filformat. Webbtjänster kan också användas, men den platta filen är det som kommer att användas mest generellt. Filen definierar vilka utgifter användaren kan ta in och när filen väl har definierats därefter kan de ladda upp via tilläggslösningen. Detta skapar en skuld i SAP Business ByDesign som sedan resulterar i en journalanteckning.

Fördelar:

Fördelen med lösningen är att ha en konsekvent uppladdning av utgifter från 3rd festkostnadsplattform. Du kan redigera och verifiera data som har laddats i ditt system innan du laddar upp och skapar inlägget i systemet som möjliggör "front-end-kontroll" av kvalitetsdata. Dataöverföringen kan även automatiseras vid behov. Dessutom, om en användare vill göra en ny utgift från grunden, har lösningen en redigerare som låter dig skapa en utgift manuellt och fortfarande ha full revisionskapacitet. Det kan också generera en betalningskörning också, så om vi automatiserar en konsistenskörning kan vi också automatisera betalningskörningen. Phoenix Business Consulting har skapat detta tillägg för att tillåta organisationer att ha flexibilitet i hur utgifter skrivs in och registreras i deras affärssystem utan att begränsa dem till endast SAP Business ByDesign.

Viktiga fördelar:

  1. Flexibilitet med att använda annan programvara för kostnadsinmatning
  2. Kräver ingen omutbildning av användare
  3. Automatisering av körningar vid behov

Phoenix Business Consulting har skapat integrationen med 3rd Party Expense Items tilläggslösning i SAP Business ByDesign som en kostnadseffektiv lösning för att uppnå processen som visas ovan. Den här lösningen kopplar i slutändan samman behovet av att ta in utgiftsposter från en tredjepartsprogramvara till SAP Business ByDesign.

För eventuella frågor, vänligen kommentera nedan eller kontakta Asif Raj på ByDesignSAPstore@phoenixteam.com.

Begär en demo

sv_SESvenska