Lösning för integration av tidrapporter

Spåra tidsinlägg i externa tredjepartssystem; hantera fakturering från SAP Business ByDesign

I de flesta fall vill du separera uppgiftshanteringen och tidsregistreringssystemen från kärnekonomi-/ERP-systemen. Samtidigt måste du se till att den projektrelaterade tidrapporten är fullt redovisad och att de anställda arbetar i samarbete med varandra för att säkerställa korrekt redovisning och kundfakturering för de tjänster som utförs.

Lösningens omfattning

Tilläggslösningen Timesheet integration låter dig integrera med tredjepartssystem som JIRA, ClickUp, Kronos och importera anställdas tider till affärssystemet. Lösningen använder sig av stamdata för anställda och projekt och håller dem synkroniserade med de externa systemen. Tidrapporterna bokförs i affärssystemet och lämpliga huvudbokposter registreras för projektbaserad fakturering.

Fördelar för din organisation

Begär en demo

sv_SESvenska