SAP Ariba Category Management

SAP Ariba Category Management lösning kan förbättra din kategoriprestanda genom digitaliserade processer som ger snabb tillgång till handlingsbar intelligens tillsammans med ett omfattande ramverk för strategiutveckling och exekvering. Byggd på SAP Business Technology Platform hjälper lösningen dig att operationalisera din kategoristrategi genom datadriven analys. SAP Ariba Category Management som en del av din inköpsstrategi kan påskynda realiseringen av långsiktigt värde genom att minska riskexponeringen, uppnå högre besparingar och förbättra inköpseffektiviteten.

Lösningen ger ett lättanvänt ramverk, som visas i figuren nedan, som gör att du kan automatisera skapandet av kategoriutgiftsprofiler, följa en guidad process för strategi- och planutveckling och övervaka strategins genomförande.

Begär en demo

Fördelar med SAP Ariba Category Management

  • Högre kostnadsbesparingar genom systembaserade handlingsbara insikter
  • Minskad tid på datainsamling, analys och förberedelse
  • Förbättrad täckning av utgiftskategorier
  • Berikad och kategoriserad utgiftsdata
  • Ökad tid för strategiläggning och initiativutförande
  • Förbättrad efterlevnad och segmenteringsnoggrannhet
  • Bättre resultatspårning av kategorier
  • Djupare insikter genom branschstandardvägledning och strategiska ramverk
sv_SESvenska