SAP Ariba fakturahantering

SAP Ariba fakturahantering låter dig ta emot, behandla och betala dina fakturor digitalt, inklusive icke-PO-fakturor och fakturor för återkommande och komplexa tjänster. Den hanterar elektroniska fakturor som skickas via SAP Business Network, samt pappersfakturor från en utlagd tjänst eller de som indexerats av din AP-personal. Lösningen låter dig enkelt matcha PO-fakturor för nästan beröringsfri fakturahantering. Inköpsorder som har sitt ursprung i din ERP-programvara eller annat orderhanteringssystem kan skickas via SAP Business Network och konsumeras av SAP Ariba Invoice Management, tillsammans med den tillhörande fakturan. Detta hjälper till att skapa en effektiv fakturaavstämningsprocess.

Med SAP Ariba Invoice Management kan du övervaka förfallodatum och fakturor i riskzonen, fatta snabbare betalningsbeslut, prognostisera dina kontantbehov mer exakt och utöka fångsten av rabatter på förtidsbetalningar genom att kombinera ett standardiseringsprogram för betalningsvillkor med dynamisk rabatt. Du kan också frigöra värdefullt rörelsekapital. SAP Ariba Invoice Management ger dig möjlighet att sänka dina fakturahanteringskostnader, minska undantagshantering, genomdriva efterlevnad, spåra prestanda och flytta AP-resurser till strategiska aktiviteter.

Begär en demo

Fördelar med SAP Ariba Invoice Management

  • Framtvinga efterlevnad av två-, tre- och fyrvägsmatchning och kontraktsfakturering
  • Få fler rabatter på tidig betalning
  • Övervaka nyckeltal
  • Förbättra kontrollen över utgifterna
  • Automatisk insamling och bearbetning av elektroniska fakturor från flera källor
  • Molnbaserat fakturaarbetsflöde
  • Förkonfigurerade mallar för omedelbar användning
  • Förmåga att definiera seriella, parallella och gruppgodkännandeflöden för att möta affärsbehov
  • Flexibla godkännandealternativ, inklusive mobil
  • Rapportering och analyser för att spåra resultat
sv_SESvenska