• Ökad synlighet och spårning från skapande av inköpsorder till fakturering och betalningshantering
  • Utgiftsefterlevnad, processeffektivitet och mer effektiv kassaflödes- och betalningshantering
  • Förbättrad anpassning över hela upphandlingsprocessen, ökad transaktionssynlighet och minskade bearbetningsfel
  • Snabb tid att värdera