SAP Ariba Spend Analysis

SAP Ariba Spend Analysis är en unik lösning utformad för att ge synlighet i din utgifts- och utbudsbas för att möta dessa utmaningar, och hjälpa dig att hitta de bästa möjligheterna som ger rätt balans mellan kostnad, intäkter och förväntningar på efterfrågan. Spend Analysis ger dig finansiella och juridiska indikatorer som hjälper dig att analysera hur stor risk som finns i din leveransbas, hämta från finansiellt stabila leverantörer och proaktivt ta itu med möjliga problem för att minska risken och skydda kontinuitet i leveranskedjan.

SAP Ariba Spend Analysis-lösning hjälper dig att fatta pålitliga och säkra utgiftsbeslut genom att leverera 360-graders synlighet av företagsomfattande inköpsdata. Genom att föra samman maskininlärningsbaserad dataklassificering och anrikning, marknadsintelligens, analyser och tjänster, SAP Ariba Spend Analysis ger en djupgående insyn i utgiftsdata i alla källsystem.

Begär en demo

Fördelar med SAP Ariba Spend Analysis

  • Maximerade inköpsbesparingar genom ökade utgifter under förvaltning och förbättrade inköpspipeline
  • Förmåga att fokusera på analys och planering, inte jakt och insamling
  • Minskade kostnader för upphandling genom leverantörs- och kategorioptimering
  • Insyn i prisindex och rabattläckor
  • Ökad avtalsefterlevnad och rörelsekapitalhävstång
  • Stärkt företagens sociala ansvar genom inkorporering av omfattande information om leverantörer och hjälp med att hitta besparingsmöjligheter, med experter där för att hjälpa till att säkerställa att din investering resulterar i betydande ROI
sv_SESvenska