Supply Chain Management och Supplier Management Solutions

I dagens miljö för inköp och försörjningskedjor gör den stora volymen av produkttransaktioner, breda logistiska nätverk, ändrade kontraktsstrukturer och branschregler upphandling och finansiell hantering av försörjningskedjan ett av de mest komplexa segmenten för kostnadshantering. Framtidstänkande företag har alltmer insett det breda utrymmet för kostnadsbegränsning inom logistik och de långtgående fördelarna med effektiv hantering av leverantörsrelationer för att övervinna affärsutmaningar som följande:

Begär en demo

SAP Ariba Core-funktioner

Nästa generations funktioner

Omfattande leverantörshantering

SAP Ariba  inkluderar lösningar för digital inköp, leveranskedja och affärsnätverk för det moderna företaget.

SAP Ariba tillhandahåller omfattande lösningar för att automatisera och förenkla avtalshantering, hantering av leverantörsrelationer, inköp, uppfyllelse och finansiell samt försörjningskedja. Som branschledare inom utgiftshantering erbjuder SAP Ariba en smartförenklat, och komplett tillvägagångssätt till källa-till-avveckling-cykeln. Med en integrerad plattform och mjukvara, SAP Ariba är den globalt ledande närvaron inom inköp, fakturering, leverantörshantering och nätverksdomäner för leverantörer/köpare.

Andra funktioner

SAP Ariba-förmåner

SAP Ariba-upphandling

sv_SESvenska