SAP Concur: Global ledare inom Travel Management

According to a JP Morgan Corporate Card Benchmarking Survey, business travel expenses are the second most relevant indirect cost item (after payroll). While travel expenses represent roughly 10%-12% of annual budgets and yet, it is often neglected. Studies have shown that travel expense costs can be reduced between 5%-20% if companies implement a tool that optimizes travel policy governance like SAP Concur.

Phoenix Business Consulting hjälper organisationer att uppnå dessa kostnadsbesparingar genom SAP Concur-implementering. SAP Concur är en mjukvara-som-en-tjänst-lösning som tillhandahåller de verktyg som krävs för att kontrollera kostnader, identifiera problem och omdirigera resurser dit en organisation behöver dem mest.

Våra kompletta tjänstemöjligheter som täcker hela spektrumet av Rese- och kostnadslösningar process/digital transformation, Concur-systemimplementering, integration, personal- och förändringshantering, rutinmässigt produktionsstöd och mervärdestjänster gör oss till en heltäckande partner för att leverera excellens för våra kunder.

Phoenix kan integrera SAP Concur med vilket ERP som helst eller vilket SAP on-premise som helst (ECC eller S4HANA) eller moln (S/4HANA moln eller Business ByDesign) lösning. Vår expertis inom SaaS-lösningsintegration och -implementering stödjer din SAP Concur-implementering genom branschens bästa praxis, organisatorisk förändringshantering, skräddarsydd utbildning och automatiserade tester. Detta kommer att tillåta dig att minska resehanteringskostnaderna med så mycket som 83% och avsevärt minska antalet fel hos dina anställda.

Begär en demo

Viktiga fördelar med att implementera SAP Concur

TID- OCH KOSTNADSBESPARNINGAR

Omstrukturering av dina rese- och utgiftshanteringsprocesser med en enda integrerad lösning skapar ett enkelt sätt att minska papper, minska fel och snabbt återta kontrollen över dina kostnader.

FÖRENKLADE PROCESSER

Förena alla dina olika rese- och utgiftsdata och processer till en sömlös lösning som följer arbetsflödet från för-, rese- och efterresan.

ÖKAD SYNLIGHET

Fånga och rapportera all utgiftsdata med en heltäckande lösning för att effektivt hantera och prognostisera budgetar samt för att kontrollera bedrägerier, slöseri och missbruk.

Bekämpa bedrägeri och frustration med SAP Concur

Varför implementera SAP Concur Travel and Expense Solution?

KONTROLLERA DINA UTGIFTER

SAP Concur Expense ger full insyn i organisationens totala utgifter ner till underorganisations- och transaktionsnivåer så att du kan hantera budgetar mer effektivt, prognostisera mer exakt och uppnå efterlevnad av regler och policyer.

FÖRBÄTTRA DITT BUDGETBESLUT MED AKTIVBARA INsikter.

Du kan fånga in och konsolidera data för en helhetssyn på personalutgifter i hela organisationen med hjälp av intelligenta instrumentpaneler. Dessa instrumentpaneler ger insikter som är lätta att förstå och agera på, vilket gör att du kan fatta bättre beslut baserat på den senaste omfattande finansiella informationen.

MINSKA RISKEN FÖR FALSKA OCH BEDRAGLIGA BETALNINGAR

Felaktiga utgifter kan avsevärt påverka dina krympande utgiftsbudgetar. SAP Concur använder AI för att granska 100% av kostnadsrapporter för att identifiera fel och flagga potentiella problem innan anställd ersättning.

ANSLUTA TILL FLERA RESEVAL OCH ALLA DINA RESEPENDERINGAR

SAP Concur Travel integrerar reseinnehåll från flera källor och kopplar dig till varje resekrona som din personal spenderar – var och när den än uppstår – och skapar ett enda skalbart sätt att hantera och spåra dina resor.

MINSKA VADDADE KILARBETALNINGSRAPPORTER

SAP Concur Travel kan övervaka och ersätta faktisk körd sträcka med hjälp av mobila verktyg, vilket gör att du kan minska bedrägeri, slöseri och missbruk.

SAP Concur Solutions vi stödjer

Certifieringar:

Systemintegration
Konsultverksamhet

Nedladdningsbart innehåll

E-böcker: För att lära dig mer besök E-böcker och dokument

These e-books describe the many automation tools, features, and benefits of SAP Concur.
sv_SESvenska