SAP Supporttjänster

Phoenix är ett komplett SAP-konsultföretag som erbjuder heltäckande SAP Cloud SolutionsSAP Management Consulting,  SAP funktionellt stöd, och SAP tekniska supporttjänster över hela projektets livscykel. Våra serviceområden sträcker sig från SAP-implementeringSAP utbildningApplication Management Services (AMS) och Produktionssupporttjänster. Vi tar med vår djupa funktionella/tekniska expertis och tillämpar vår Metodik för ledande praktiker att hjälpa till att lösa våra kunders mest utmanande Enterprise Resource Planning (ERP) frågor och krav.

SAP-implementeringstjänster

Oavsett om det är en fullskalig SAP ERP-implementering som möjliggör en specifik komponent, eller utför en systemuppgradering, väljer många av våra kunder oss som sin implementerare för vår djupa funktionella expertis, branschspecifika kunskap och vår Leading Practices-metodik.

Allt fler organisationer är intresserade av prestationsbaserad information för att hantera verksamheten och skapa detaljerade verksamhetsplaner och budgetar. Vårt tillvägagångssätt för att implementera SAP är att möjliggöra grunden för detaljerad kostnadsberäkning och prestationsbaserad mätning, vilket minimerar den ansträngning som krävs för att lägga in och använda denna information över tid. Detta tillvägagångssätt ger stöd för integrering av extern resultatrapportering, såväl som intern resultatbaserad ansvarsskyldighet för bättre resultatstyrning.

Vår SAP-implementeringstjänster definieras av vår strategi att göra logiska förbättringar av end-to-end operativa processer, inklusive förenklad rollbaserad åtkomst och användning. Vårt tillvägagångssätt utnyttjar tillgängliga affärsaktiviteter, dataintegration och rapportering för att förbättra den operativa och administrativa användningen av SAP-systemet. Detta tillvägagångssätt har visat sig maximera inköp och användning av personal samtidigt som det minimerar den ansträngning som krävs för att optimera ytterligare operativa aktiviteter i framtiden.

Phoenix Business Consulting är specialiserat på att implementera följande SAP-lösningar och många fler:

Vad är SAP?

Begär en demo

sv_SESvenska