SAP S/4HANA Assessment Framework

De SAP S/4HANA bedömningsramverk tillhandahåller ett strukturerat tillvägagångssätt för organisationer att utvärdera sin beredskap för migration, identifiera områden för förbättringar och utveckla en SAP S/4HANA färdplan för framgångsrik implementering.

Nyligen har Phoenix Business Consulting skapat SAP S/4HANA-bedömningar för dussintals kunder för att hjälpa dem att navigera genom beslutsprocessen om huruvida de ska gå över till nya produkter och planera för en SAP S/4HANA-migrering använda bästa praxis.

Begär en demo

SAP S/4HANA-bedömningar är anpassade till din organisation. Phoenix Business Consultings SAP S/4HANA-bedömningar täcka ett brett utbud av tjänster och leveranser. Följande är exempel på några av de områden vi hjälper organisationer i deras SAP S/4HANA-bedömningar.

If integrating your business processes under one platform across the enterprise is a key digital transformation goal, then please contact us to schedule a free SAP S/4HANA Assessment discovery consultation.

Phoenix Business Consulting, a valued SAP Gold Partner provides organizations with a full spectrum of SAP / ERP / IT consulting, offering comprehensive SAP functional services and SAP technical services.

sv_SESvenska