SAP SuccessFactors - Human Capital Management (HCM)-lösningar

SAP SuccessFactors är en helt integrerad svit med applikationer för personalhantering som ger organisationer möjlighet att effektivisera affärsfunktioner och automatisera kritiska processer. SAP SuccessFactors erbjuder många lösningar inom deras programpaket för Human Experience Management för att möta din organisations behov.

Idag har SAP SuccessFactors över 110 miljoner molnanvändare och 6 500 moln-HCM-kunder. HXM (HCM / HRIS) lösningen används flitigt i en mängd olika branscher som den offentliga sektorn, BiovetenskapEnergi och naturresurser, Serviceindustrier och Konsumentindustrier.

SAP SuccessFactors HXM-lösningar inkluderar:

Begär en demo

SAP SuccessFactors Solution Suite

SAP Employee Central levererar HR-kärnfunktioner för dynamiska och globala arbetsstyrkor genom att säkerställa efterlevnad och automatisering av: medarbetarprofiler och HR-transaktioner, organisatorisk ledningskapacitet, positionshantering, kontraktshantering av arbetskraft, tidsregistrering och närvaro, visum- och tillståndshantering och globala fördelar. Läs mer här.

SAP Employee Central Payroll har utformats för att arbeta exklusivt med Employee Central och ger dig ett internt lönesystem till reducerad kostnad. Läs mer här.

SAP Learning Management ger organisationer de verktyg som krävs för att utveckla anställdas kompetens, hantera certifieringar och säkerställa efterlevnad. Nyckelfunktioner inkluderar automatiserade uppdragsprofiler och blandade inlärningsmöjligheter. Läs merhär.

SAP Onboarding Managementger en personlig, organiserad och strömlinjeformad introduktionsupplevelse för nyanställda. Denna molnbaserade lösning säkerställer efterlevnad och engagerar anställda före dag ett, vilket resulterar i en smidig introduktionsupplevelse och ökad långsiktig retention. Läs merhär.

SAP Compensation Management och rörlig lönInkluderar kompensationsplanering, kompensationsbudgetering och -modellering samt möjligheten att koppla resultatstyrning till kompensation. Den innehåller också funktioner som hjälper till att ge viktiga erkännande och meningsfulla incitament till anställda baserat på prestationsmått. Läs merhär.

SAP Succession och utveckling inkluderar dataanalys i realtid för kraftfulla talanginsikter, inlärningsvägar för karriäravancemang och strategisk successionshantering. Detta ger dig kraftfulla successions- och utvecklingsfunktioner som gör det möjligt för dina organisationer att strategiskt sköta och vårda nästa generations ledarskap med hjälp av relevanta datainsikter. Läs mer här.

SAP rekryteringshanteringlåter dig attrahera och anställa de bästa talangerna genom en holistisk rekryteringslösning som stödjer global rekrytering, marknadsföring, inköp, sökandespårning och hantering av kandidatrelationer. Läs merhär.

SAP-prestanda och målunderlättar förbättrade arbetskraftsprestationer, löpande mentorskap och kommunikation, korrekta resursutvärderingar och anpassar prestationsförbättringsstrategier. Detta inkluderar prestations- och målstyrning, inklusive resultatstyrning, prestationsbedömningar, målstyrning, måluppföljning och effektiva mentorskaps- och kommunikationsverktyg. Läs merhär.

SAP Workforce Planning och Human Resource (HR) Analyticsger dig möjligheten att korrekt rapportera och prognostisera operativt antal anställda, upprätta arbetskostnadsmodeller, utföra finansiella modeller och utföra långsiktig personalplanering. Genom att utnyttja denna inbäddade intelligens kan du fatta bättre beslut genom att få kraftfulla insikter i HR-faser och processer. Läs merhär.

 
 

De främsta anledningarna till att kunder väljer SAP SuccessFactors

Our clients have shared many reasons why they choose SAP SuccessFactors over the competition, as shown below.
  • Konsumentupplevelse – SAP SuccessFactors erbjuder en enkel, engagerande och intuitiv användarupplevelse över hela sin integrerade produktsvit, vilket ger kunderna möjlighet att enkelt exekvera kritiska processer med de senaste framstegen inom Software-as-a-Service (SaaS)-teknik. Dessa inbyggda framsteg låter dig hantera din arbetsstyrka fullt ut från anställningstid till pensionering baserat på bästa praxis för mänskliga resurser och i enlighet med juridiska krav.
  • Inbyggd utförande – SAP SuccessFactors innehåller cirka 19 500 unika innehållselement som inkluderar branschspecifika arbetsflöden, arbetsbeskrivningar, färdigheter, mål, kataloger, rekryteringsacceleratorer, kompensationsmått och rapporter för att underlätta rutinmässiga och frekventa HR-processer och funktioner.
  • Intelligenta tjänster – SAP SuccessFactors låter dig förbättra integriteten hos data som är avgörande för att förbättra HR-processer genom att dynamiskt aktivera och automatisera transaktionshändelser som är utformade för att förutsäga åtgärder som är ett resultat av en funktionell förändring, såsom förändringar i jobbinformation, frånvaro och andra åtgärder för anställdas ledning.
  • Skalbar teknik – SAP SuccessFactors använder molnarkitektur för att ge dig ytterligare flexibilitet och framtida skalbarhet, vilket begränsar beroendet och belastningen på IT-infrastruktur. SAP SuccessFactors ger dig också en global säkerhetsplan med den bästa säkerheten i branschen.
  • Distributionsalternativ – SAP SuccessFactors ger kunderna möjlighet att börja var som helst och gå överallt. Med SAP SuccessFactors kan kunder ta sig an dagens affärsutmaningar med det senaste inom mänskliga resurser, samt tackla morgondagens utmaningar genom att lägga till ytterligare moduler när affärsbehoven förändras.
  • Bredd och djup av lösningar – SAP SuccessFactors ger dig ett brett utbud av heltäckande personallösningar för att stödja din dynamiska arbetsstyrka genom att kombinera Best Practices och inbyggt innehåll.
  • Enkelt underhåll – SAP SuccessFactors levererar förbättringar på en schemalagd, kvartalsvis releasecykel. Du kommer att kunna utnyttja SAP SuccessFactors Community Portal för att förstå kommande releaser och ge rekommendationer direkt till SAP genom en förbättringsbegäran. SuccessFactors Community Portal tillhandahåller också utbildningsmaterial, implementeringsresurser, dokumentation och olika typer av schemalagda evenemang. Det är också inkörsporten till allmänna och produktspecifika användargrupper. Medlemmar kan hålla sig informerade om produktuppdateringar, nya produktfunktioner, mänskliga resurser och förutsägelser samt tankeledarskap och bästa praxis.
  • Efterlevnad, lokalt och globalt – SAP SuccessFactors är byggt för att säkerställa efterlevnad av regelverk för över 90 länder, inklusive mer än 40 länder för lönehantering. SAP SuccessFactors har också översatts till över 40 språk med mer än 1 000 artiklar som uppdateras varje år för fortsatt efterlevnad.
  • Empowerment och stöd – SAP SuccessFactors samarbetar med dig under engagemangets hela livscykel. Detta inkluderar utveckling av affärscase, urval, implementering och löpande support. Genom att tillhandahålla rätt lösning och omfattning kan vi hjälpa till att säkerställa att dina affärsmål uppnås och mål uppnås.
  • Erkänt marknadsledarskap – SAP SuccessFactors har rankats av bästa branschanalytiker som marknadsledare för grundläggande HR, talanghantering och mjukvarulösningar för lärande. SAP SuccessFactors har rankats som marknadsledare i de senaste 18 på varandra följande branschrapporterna. SAP SuccessFactors-prestationer inklusive Gartners Critical Capabilities for Cloud Human Capital Management (HCM)-sviter för medelstora och stora företag, The Forrester Wave: Learning and Performance Management och IDC MarketScape för Worldwide Integrated Talent Management.
 

Läs det senaste från SAP

SAP SuccessFactors HXM Suite

Phoenix Business Consulting specializes in SAP SuccessFactors implementation projects for public sector and commercial organizations. Our team of SAP SuccessFactors implementation Subject Matter Experts (SME) have performed multiple full lifecycle HCM implementations.
If you are planning a SAP SuccessFactors implementation project and would like to learn more about our services and how we help many organizations with their human resource technology needs, please contact us to schedule a meeting time.
sv_SESvenska