Blog

Skattelösning för SAP Business ByDesign

Skattelösning för SAP Business ByDesign

I det här blogginlägget går vi igenom skapandet och underhållet av fastighetsskatteberäkningar med en automatiserad lösning som erbjuds exklusivt av Phoenix Business Consulting. Genom att sömlöst hämta data från flera källor, beräknar vår utveckling fastighetsskatter snabbt och exakt. Säg "hejdå" till mänskliga fel och välkomna transparens, vilket ger skattebetalarna förtroende för sina bedömningar. Håll dig kompatibel utan ansträngning när vårt system dynamiskt uppdaterar skatteberäkningar baserat på ständigt föränderliga skattelagar. Upplev de ovärderliga fördelarna med SAP Business ByDesign som inkluderar korrekta fastighetsskatteberäkningar, strömlinjeformad drift och oöverträffad efterlevnad.

Vilka är fördelarna med att använda SAP Business ByDesign för beräkning av fastighetsskatt?

Minskade kostnader: SAP Business ByDesign hjälper till att minska kostnaderna i samband med indrivning av fastighetsskatt, såsom att anställa och utbilda personal, föra pappersregister och behandla betalningar.

Förbättrad kundservice: Denna lösning erbjuder bekväma betalningsalternativ för skattebetalare, såsom onlinebetalningar eller mobilappar, och effektiviserar förfrågningar för snabbare lösningar.

Ökad effektivitet: SAP Business ByDesign automatiserar uppgifter som fakturering, betalningsspårning och rapportgenerering, vilket frigör personalens tid för andra viktiga aktiviteter. Sammantaget är SAP Business ByDesign ett värdefullt verktyg för offentliga län för att förbättra effektiviteten, noggrannheten och transparensen i deras fastighetsskatteuppbördsprocess.

Processöversikt:

Konfigurera din beskattningsmodul för den offentliga sektorn för verksamhet

För att ställa in en konfiguration i modulen Offentlig sektor Taxation, gå till avsnittet Konfiguration under Offentlig sektor Taxation. Klicka på "Ny" för att skapa en ny konfiguration och ge en beskrivning som referens. Ställ in standardavsändarens e-post-ID för fastighetsskatterelaterade e-postmeddelanden och se till att statusen är aktiv. Under Skapande av kundfakturor, ange detaljer som försäljningsenhet, distributionskanal, betalningsvillkor, skattekod, HS-alias, kontoplan och huvudkonto, som kommer att fungera som standard för genererade fakturor. Verifiera att kartläggningstabellerna för Millage District Mapping, Millage District Rate och Tax Factor är korrekt underhållna. Spara ändringarna och notera att endast en konfiguration kan vara aktiv åt gången. Du kan se den aktiva konfigurationen under Offentlig sektor Beskattning > Konfiguration. Du kan också kopiera en konfiguration genom att navigera till Offentlig sektor Beskattning > Konfiguration, öppna den aktiva konfigurationen, klicka på knappen Kopiera, ange önskat nytt år i popup-skärmen och spara ändringarna. Denna omfattande installation lägger grunden för korrekta och effektiva skatteberäkningar och fakturagenerering inom SAP-systemet.

Skapa Millage-distriktspriser, Millage-distriktskartläggning och skattefaktorer

För att manuellt skapa Millage District-priser, gå till avsnittet Konfiguration och öppna den aktiva konfigurationen. Navigera till fliken Millage District Rates, klicka på "Lägg till rad" och fyll i nödvändiga uppgifter som Millage Rate Type, Millage District Code, Description och Fund. Spara ändringarna för att framgångsrikt skapa priserna. Alternativt, för massuppladdning, följ stegen genom att se till att uppladdningsmallen är förberedd i .csv-format. Gå till filhanteraren, skapa en ny post och välj "Ladda upp Millage District Rates" som Ladda upp filtyp. Bifoga den förberedda mallen, läs filen för att extrahera data och välj "Ladda upp Millage District Rates" från åtgärdsknappen för att slutföra uppladdningsprocessen. För att verifiera posterna, navigera till den aktiva konfigurationen och kontrollera tabellen Millage District Rates. Upprepa en liknande process för att skapa Millage District Mapping and Tax Factors. Förenkla din skattehantering i några enkla steg med SAP:s modul för beskattning av offentlig sektor.

Skapa och hantera kundegenskaper

För att skapa en ny kundegendom, navigera till avsnittet "Public Sector Taxation" och välj "Customer Properties". Klicka på knappen "Ny" och fyll i de nödvändiga fälten som kund-ID, hembygdskod, taxeringsvärde och bostadsstatus. Ange detaljer som kundadress, hembygdsnummer, jordbruksstatus och mer. När all nödvändig information har angetts sparar du ändringarna. Den nyskapade egendomen kommer att synas under "Beskattning av den offentliga sektorn" och "Kundegendomar". För att ladda upp flera kundegenskaper, gå till "Filhanteraren" i samma avsnitt, skapa en ny post och välj åtgärdstypen "Ladda upp egenskaper". Bifoga uppladdningsmallfilen som innehåller egenskapsdata, extrahera data och klicka på "Ladda upp egenskap" för att slutföra processen.

Effektiviserad värderingsberäkning och datahantering

I Public Sector Taxations filhanterare skapar du en post med "Beräkna bedömning %" som åtgärdstyp, sparar posten och noterar datahanterarens ID. Schemalägg jobbet i Schemalagda jobb, spåra framsteg med applikationslogg-ID och visa resultat på fliken Resultat. Att rensa aktuella värderingsdata följer en liknande process. Nu kan du säga adjö till manuella beräkningar och omfamna effektivitet!

Fakturagenerering och automatiska e-postmeddelanden

Genom att komma åt filhanteraren, skapa nya uppgifter och schemalägga jobb kan du effektivt generera fakturor och spåra deras framsteg. Avsnittet Senaste värdering och fliken Tidigare fakturor ger enkel åtkomst till kundfakturor. Dessutom kan du automatisera e-postmeddelanden för fakturor genom filhanteraren och schemalagda jobb. Detta tillvägagångssätt förbättrar effektiviteten, minskar manuella ansträngningar och säkerställer snabb kommunikation med kunderna, vilket förbättrar de övergripande faktureringsprocesserna.

Generera och spåra kundegendomsräkningar

Öppna Filhanteraren i Offentlig beskattning. Skapa en ny post med en beskrivning och välj "Generera kundegendomsräkningar" som åtgärd. Spara och notera Data Manager ID. Skapa sedan ett nytt jobb i Schemalagda jobb. Ange Run ID och ange Data Manager ID som kriterium. Aktivera och schemalägg jobbet. För att övervaka framstegen, välj relevant jobb i Schemalagda jobb. Kontrollera exekveringsdetaljer och applikationslogg-ID för status. Uppgifter om jobbets framgång eller misslyckande finns på fliken Resultat. Få tillgång till genererade räkningar på fastighetens flik Bilagor. För nedladdningsbara räkningar, upprepa stegen men välj åtgärden "Generera fastighetsräkningar för nedladdning". Resulterande poster kommer att ha nedladdningsbara bilagor på filhanterarens bilagor-flik.

Sammanfattningsvis, implementering av SAP Business ByDesign för beräkning av fastighetsskatt minskar kostnaderna, förbättrar kundservicen och ökar effektiviteten. Med korrekta beräkningar, strömlinjeformade processer och snabb kommunikation förbättrar det transparens och efterlevnad. Län kan nu uppleva kraften i SAP Business ByDesign och revolutionera din fastighetsskatteuppbördsprocess idag.

För eventuella frågor, vänligen kommentera nedan eller Kontakt

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESvenska