Villkor

A: Omfattning
PHOENIX WEBBPLATSER
Phoenix Business, Inc. DBA Phoenix Business Consulting, 6021 Midnight Pass Rd. Ste 3, Sarasota, FL 34242, USA har skapat, äger och driver flera webbplatser, (var och en individuellt refererad nedan som en "Phoenix webbplats"och kollektivt"Phoenix webbplatser”). The Phoenix Websites allow you and other Phoenix software experts, developers, users, and other interested parties (“Du” or “Din“) to engage in a variety of activities, such as find information, purchase and/or research Phoenix and related software and services, obtain support for Phoenix software and services, share information with Phoenix and third parties, post comments, blog, provide reviews, vote on prospective features, and engage in conversations and activities related to Phoenix’s products and services. The Websites also include information created and publishedvby Phoenix (“Phoenix material”) och tredje part (“Användarinnehåll”), såsom text, bilder, fotografier, grafik, ljud och video, data, kod och programvara (sammantaget kallas Phoenix-materialet och användarinnehållet som ”innehåll”).

B. VILLKOR FÖR SAP STORE
The Phoenix publicerar programvara i SAP Store; https://store.sap.com. Phoenix har skapat en webbshop, för syftet med detta avtal kallad "Phoenix Store" som du kan använda och få tillgång till för att få information om Phoenix standardprogramvara och tjänster ("Phoenix programvara") och relaterade produkter (även Partners produkter) och för att köpa eller prenumerera på det. Dessutom fungerar Phoenix Store som en marknadsförings- och distributionsplattform för företag i Phoenix-gruppen såväl som partners.

Köp eller licensiering av någon Phoenix-programvara som erbjuds i SAP Store är INTE tillgänglig för konsumenter, utan endast för handlare/företag och kan kräva en befintlig, kompatibel SAP-programvara/systeminstallation.

Om inte annat avtalats i en separat undertecknad skrift är din åtkomst och användning av Phoenix-innehållet, eller eventuella forum, wikis, bloggar eller tjänster som tillhandahålls, föremål för användarvillkoren för Phoenix-webbplatser utöver Phoenix Store specifika villkor som finns i bilaga A, bifogad och införlivad häri genom referens. Tillsammans ska användarvillkoren för Phoenix-webbplatser och Phoenix Store-specifika villkor som finns i bilaga A hänvisas till som "Phoenix Store Användarvillkor" eller "Phoenix Store TOU". I händelse av en konflikt mellan användarvillkoren för Phoenix-webbplatser och Phoenix Store ska specifika villkor i detta dokument med avseende på din åtkomst och användning av Phoenix Store och innehåll som finns i Phoenix Store TOU ha företräde eller ha företräde . Dessutom kan din användning av Phoenix Store, innehållet och tjänsterna också vara föremål för friskrivningar, juridiska meddelanden, genomklickningsavtal eller andra juridiska avtal antingen mellan a) dig och Phoenix, eller b) dig och ett företag i Phoenix-gruppen , (evt. ytterligare juridiska villkor) eller c) du och en partner (alla partnervillkor), som kan publiceras på Phoenix Store där så är tillämpligt.
Din åtkomst till och användning av alla Phoenix-produkter eller relaterad dokumentation eller tredje parts produkter som görs tillgängliga via Phoenix Store ska omfattas av ett separat licensavtal (ytterligare juridiska villkor eller partnervillkor) som görs tillgängliga för dig vid tidpunkten av Phoenix, eller en Phoenix-gruppens företag eller en partner (i förekommande fall), du beställer, kommer åt eller laddar ner sådana produkter från Phoenix och/eller tredje part. För alla produkter eller tjänster som erbjuds av Partners gäller endast Partnervillkor för sådana produkter och tjänster. Sådana partnervillkor måste accepteras separat av dig. Phoenix är inte part i något avtal mellan dig och en partner.

Godkännande av villkor
Din åtkomst och användning av Phoenix-webbplatserna är föremål för och styrs av dessa användarvillkor, även kallade "TOU", inklusive eventuella ytterligare eller andra friskrivningar, juridiska meddelanden, avtal eller villkor som kan gälla för din användning av eller tillgång till någon speciell Phoenix-webbplats, Phoenix-material eller användarinnehåll. Om det finns en konflikt mellan villkoren i denna användarvillkor och eventuella ytterligare juridiska villkor, ska de ytterligare juridiska villkoren gälla. Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Phoenix. Genom att klicka på en "Jag accepterar"-knapp som en del av en registreringsprocess, eller på annat sätt visa ditt samtycke till dessa användarvillkor genom en process som upprättats av Phoenix eller SAP på uppdrag av Phoenix, accepterar och samtycker du till att följa villkoren i dessa användarvillkor. Om du inte godkänner villkoren i dessa användarvillkor ska du inte klicka på knappen "Jag accepterar" (eller motsvarande) eller försöka komma åt eller använda någon Phoenix-webbplats, Phoenix-material eller användarinnehåll. Observera att denna användarvillkor inte reglerar användningen av några molnlösningar (t.ex. Phoenix Convenience and Compliance-paket eller annat SAP-kompatibelt tillägg) som tillhandahålls av Phoenix och för vilka du måste ingå ett separat avtal.

Om du går in på och/eller använder Phoenix-webbplatserna på uppdrag av din arbetsgivare eller som konsult eller agent för en tredje part (gemensamt "Ditt företag"), representerar och garanterar du att du har befogenhet att agera på uppdrag av och binder ditt företag till villkoren i dessa användarvillkor, och överallt där dessa användarvillkor hänvisar till dig eller ditt, ska även ditt företag inkluderas. Dessutom, där du använder någon marknadsplatsfunktionalitet i Phoenix Store för att köpa och/eller licensiera Phoenix-produkter eller tredjepartsprodukter från antingen Phoenix, något Phoenix-gruppföretag eller en partner, representerar och garanterar du att du har befogenhet att agera på uppdrag av och binder Ditt företag till villkoren i alla köp-, hyres- eller licensavtal som ingåtts med någon av de ovan nämnda enheterna.

Phoenix kan ändra användarvillkoren för att återspegla ändringar i Phoenixs verksamhet, tillämplig lag eller av andra skäl som Phoenix anser vara nödvändiga. Om villkoren i användarvillkoren ändras kommer Phoenix att tillhandahålla meddelande, vilket kan innefatta men inte begränsat till meddelande som tillhandahålls via webbplatserna eller ett Phoenix-användarkonto. Utom där det är förbjudet enligt lag kommer uppdateringar av användarvillkoren att tillämpas när ändringarna har lagts upp eller meddelandet på annat sätt har lämnats. Ändringar av TOU kommer dock inte att gälla retroaktivt. Om du inte samtycker till ändringar som görs i användarvillkoren måste du avbryta din användning av den berörda Phoenix-webbplatsen, Phoenix-material eller användarinnehåll.

Användarinnehåll/licens till Phoenix

Phoenix gör inte anspråk på äganderätt till användarinnehåll som du lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till någon Phoenix-webbplats. Genom att posta, överföra eller ladda upp något användarinnehåll, inklusive någon artikel, information, data, kod, text, programvara, dokumentation, grafik, bild, marknadsföringsmaterial, video, fotografi, meddelande, förslag, feedback, idé eller inlägg till något forum , wiki eller blogg på någon Phoenix-webbplats, ger du Phoenix en evig, oåterkallelig (med förbehåll för obligatoriska dataskyddskrav), icke-exklusiv, världsomspännande, fullt betald och royaltyfri licens att använda sådant användarinnehåll utan begränsningar av något slag och utan någon betalning eller annat vederlag av något slag, eller tillstånd eller meddelande, till dig eller någon tredje part. Denna licens inkluderar, utan begränsning, den oåterkalleliga (med förbehåll för obligatoriska dataskyddskrav) rätten att reproducera, förbereda härledda verk, kombinera med andra verk, ändra, översätta, distribuera kopior, visa, framföra, licensiera och tillhandahålla användarinnehållet till tredje part ; att göra, ha gjort, erbjuda att sälja, sälja, leasa ut eller på annat sätt distribuera något användarinnehåll eller produkt; och att utöva vilken metod som helst, som innefattar sådant användarinnehåll (inklusive rätten att underlicensiera något av det föregående).

Du intygar och garanterar för Phoenix att du har rätt, titel och/eller behörighet att bevilja sådan licens till Phoenix. Phoenix kan välja att inte lägga upp eller publicera användarinnehåll som du skickar in. Om Phoenix väljer att lägga upp eller publicera ditt användarinnehåll kan Phoenix efter eget gottfinnande dra tillbaka det publicerade eller publicerade användarinnehållet av någon anledning och utan förvarning även om Phoenix tidigare har indikerat för dig att Phoenix kan eller kommer att publicera det användarinnehåll du har skickat in. .

Du bekräftar och samtycker till att relationen mellan dig och Phoenix inte är en konfidentiell, förtroendeman eller annan speciell relation. Phoenix ska ha rätten, men inte skyldigheten, att använda ditt namn, din bild, din biografi och annan information om dig som du har tillhandahållit i samband med all användning av det användarinnehåll du skickar, och Phoenix kan fortsätta att använda denna information efter uppsägning av ditt konto eller din åtkomst till webbplatserna i syfte att identifiera källan till användarinnehåll som du tidigare skickat in. Ingenting i dessa användarvillkor ska förbjuda eller begränsa Phoenixs rätt att skapa eller erhålla användarinnehåll eller bidrag som liknar eller konkurrerar med det användarinnehåll som du har skickat.

Tillåten användning av Phoenix webbplatser och innehåll

The Phoenix Websites, the Phoenix Materials, and the User Content are for your non[1]commercial use, that is, your use must not be intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation. You may not copy, modify, distribute, transmit, display, perform, publish, license, create derivative works from, transfer, rent, lease, or sell the Phoenix Websites, Phoenix Materials, or User Content. You may, however, download, store, and display on your computer or other electronic device, solely to view, listen to, play and print Phoenix Materials and User Content; provided that: (a) the Phoenix Materials and User Content may only be used for informational, non-commercial purposes and will not be copied or posted on any computer network, or otherwise published, broadcast, or distributed in any manner or media; and (b) the Phoenix Materials and User Content may not be modified or altered in any way, including any copyright notices. You may not use the Phoenix Websites in any manner that could damage, disable, overburden, or impair any Phoenix server, or the network(s) connected to any Phoenix server, or interfere with any other party’s use and enjoyment of any Phoenix Website. You may not attempt to gain unauthorized access to any Phoenix Website, other accounts, computer systems or networks connected to any Phoenix server, through hacking, password mining or any other means. You may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Phoenix Websites.

Du samtycker till att inte använda en Phoenix-webbplats för att:

 • Publicera, ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt användarinnehåll som (a) du inte har rätt att göra tillgängligt (b) är olagligt, skadligt, vulgärt, obscent, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande ; (c) gör intrång i någon parts immateriella rättigheter, (d) inkluderar all oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, undersökningar, skräppost, skräppost, kedjebrev eller någon annan form av uppmaning, kommersiell eller på annat sätt, eller (e) innehåller ett mjukvaruvirus, trojansk häst, mask, tidsinställd bomb, cancelbot, skadad fil eller någon annan datorfil eller programvara utformad för att avbryta, förstöra, skada eller begränsa funktionaliteten hos någon datormaskinvara, programvara eller annan egendom;
 • Förtala, trakassera, missbruka, förfölja, hota eller kränka andras juridiska rättigheter såsom integritets- och publicitetsrättigheter eller affärsintegritet; · utger sig för att vara någon person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, en Phoenix-tjänsteman, Phoenix-anställd eller någon annan tredje part, eller felaktigt ange eller på annat sätt felaktigt framställa din anknytning till en person eller enhet;
 • Förfalska e-postrubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till något användarinnehåll som överförs via Phoenix-webbplatserna;
 • Ladda ner alla filer eller användarinnehåll som lagts upp av en annan användare som du vet, eller rimligen borde veta, inte bör reproduceras, visas, utföras och/eller distribueras lagligt på sådant sätt;
 • Störa eller störa servrarna eller nätverken som stöder Phoenix-webbplatserna, eller inte följa några krav, procedurer, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till Phoenix-webbplatserna;
 • bryter mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag och eventuella bestämmelser;
 • Skörda, samla in eller lagra personlig information eller data från andra användare.

Uppsägning av användning

Phoenix kan, efter eget gottfinnande, när som helst avbryta tillhandahållandet av eller begränsa åtkomsten till Phoenix-webbplatserna, alla delar av Phoenix-webbplatserna eller något Phoenix-material eller användarinnehåll som tillhandahålls på eller via Phoenix-webbplatserna. Du samtycker till att Phoenix, efter eget gottfinnande, när som helst kan avsluta eller begränsa din åtkomst till eller användning av någon eller alla av Phoenix-webbplatserna eller något Phoenix-material eller användarinnehåll. Om du bryter mot användarvillkoren kan Phoenix, efter eget gottfinnande, stänga av eller avsluta ditt konto, radera ditt innehåll från Phoenix-webbplatsen och vägra dig all aktuell eller framtida användning av en Phoenix-webbplats utan föregående meddelande. Phoenix ska inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan avstängning eller uppsägning.

If You wish to terminate your account, you may do so by submitting your request via email to privacy@phoenixteam.com. Please note that in the event that you elect to terminate your account, Phoenix has the right and may elect to continue to post and publish on the Websites personally identifying information associated with User Content that You have posted.

Phoenix Contact

Phoenix är inte skyldig att utvärdera eller lämna några kommentarer till dig angående användarinnehåll som du skickar. Efter Phoenixs eget gottfinnande kan Phoenix kontakta dig med kritik, uppdateringar, feedback, status eller frågor angående din inlämning. Under inga omständigheter kommer någon sådan kontakt eller kommunikation från Phoenix att förplikta Phoenix att anta din inlämning, tillhandahålla en tidsram för utvärdering eller ens tillhandahålla ytterligare kommunikation angående din inlämning.

Konfidentiell information
A. Except for Phoenix Websites which are clearly identified as non-public forums (each a “Icke-offentligt forum“), Phoenix Websites are intended to be public forums, and You agree not to provide Phoenix or other Users with any confidential or proprietary information that You or the owner of the information do not intend to become public information. Except for User Content clearly labeled as confidential that You upload into a Non-Public Forum, any User Content that You send or upload to a Phoenix Website will be deemed NOT to be confidential or proprietary, and You expressly agree that You waive any trade secret or other confidentiality rights with respect to such User Content.
B. Du samtycker till att inte reproducera någon konfidentiell information som du har tillgång till via en Phoenix-webbplats i någon form utom som tillåts vid tidpunkten för avslöjandet. All återgivning av konfidentiell information ska förbli Phoenix eller den tredje part som har förberett sådan informations egendom och ska innehålla alla konfidentiella eller äganderättsliga meddelanden eller förklaringar som finns på originalet. Du samtycker till att (a) vidta alla rimliga åtgärder (definierade nedan) för att hålla all konfidentiell information strikt konfidentiell; (b) att använda konfidentiell information enbart som auktoriserat vid tidpunkten för avslöjandet och (c) att inte avslöja någon konfidentiell information till någon part utan föregående skriftligt medgivande från Phoenix eller den tredje part som har förberett sådan information. Du förvärvar inga rättigheter till konfidentiell information förutom de begränsade rättigheterna som beskrivs här. Under inga omständigheter får du använda konfidentiell information för att skapa, förbättra, modifiera, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa härledda verk baserat på Phoenix Software eller Phoenix webbplatser, eller konkurrera med Phoenix Software eller Phoenix webbplatser helt eller delvis . Som det används häri, ‘Confidential Information’ avser alla affärshemligheter, immateriella rättigheter och annan information som Phoenix eller tredje part skyddar mot obegränsat avslöjande till andra som (i) antingen är märkt som Konfidentiell och som nås via ett begränsat eller icke-offentligt område på en Phoenix-webbplats eller i enlighet med nedladdning av programvara , eller (ii) rimligen kan identifieras som konfidentiell baserat på typen av information och sättet för dess avslöjande. Såsom det används häri "rimliga steg" betyder de steg du och/eller ditt företag vidtar för att skydda din egen konfidentiella information, som inte ska vara lägre än branschstandarden för vård.

Allt användarinnehåll som du lägger upp på en Phoenix-webbplats, oavsett om det är ett offentligt forum eller ett icke-offentligt forum, sker på egen risk, och Phoenix tar inget ansvar för användning eller missbruk av sådan uppladdad information av någon annan användare av en Phoenix webbplats.

Din information, integritet och dataskydd

Vissa av Phoenix-webbplatserna kräver att du blir en registrerad användare. Innan du kan använda dessa webbplatser måste du registrera dig hos Phoenix och förse Phoenix med viss information, som kan innefatta personligt identifierbar information, såsom ditt namn och din e-postadress ("Personlig information"). Genom att förse Phoenix med personuppgifter samtycker du uttryckligen till att Phoenix får samla in, använda, lagra och på annat sätt behandla dina personuppgifter i syfte att ge dig åtkomst till webbplatserna och relaterade aktiviteter och kommunikationer där du samtycker till att delta.

You are responsible for and agree to provide Phoenix with complete, true, and current information, including Personal Data, and to keep Your Personal Data accurate and up to date. You can always correct or update Your Personal Data. Furthermore, you may request information about Your Personal Data stored with Phoenix, or the correction (in case the relevant Website is not allowing You to correct or update your information), or deletion of Your Personal Data by contacting privacy@phoenixteam.com. Please note that if You request the deletion of your account or Personal Data, you might not be able to further access and use the Phoenix Websites and your User Content.

Du är ensam ansvarig med avseende på användning och säkerhet av ditt lösenord och alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du får inte använda någon annans konto när som helst. Du förstår och samtycker till att Phoenix samlar in, använder, lagrar och på annat sätt behandlar din personliga information och användningsdata och kan komma att dela sådan data med tredje parts tjänsteleverantörer i syfte att förbättra eller tillhandahålla Phoenix-webbplatserna som omfattas av Phoenixs sekretesspolicy.

Du samtycker till att följa villkoren i Phoenix Privacy Statement, som kan hittas genom att klicka på länken "Sekretess" längst ner på varje webbsida på Phoenix webbplatser.

Immateriella rättigheter

Såsom det används häri avser "immateriella rättigheter" patent av alla slag, designrättigheter, bruksmodeller eller andra liknande uppfinningsrättigheter, upphovsrätter, varumärken, tjänstemärken, affärshemligheter eller konfidentiella rättigheter, och alla andra immateriella rättigheter inklusive ansökningar om någon av det föregående, i vilket land som helst, som uppstår under lagstadgad eller allmän lag eller genom kontrakt och oavsett om det är fulländat, nu existerande eller hädanefter inlämnat, utfärdat eller förvärvat. Alla immateriella rättigheter till Phoenix-programvara, Phoenix-webbplatserna, Phoenix-material och användarinnehåll tillhör Phoenix eller den individ eller enhet som skickade in det. Ingenting i dessa användarvillkor ska anses ge dig rätt att modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda ord från, överföra eller sälja någon Phoenix-programvara, Phoenix-webbplatserna, alla Phoenix Material eller något användarinnehåll av någon anledning, såvida inte annat uttryckligen tillåts av användarvillkoren eller enligt lag. Du samtycker härmed till att överlåta och överlåta till Phoenix (och Phoenix accepterar sådan överlåtelse) alla ändringar eller härledda verk av någon Phoenix-programvara, Phoenix-webbplatserna och Phoenix-material som gjorts av dig i strid med denna begränsning utan någon form av ersättning.

Information om krav för användning av Phoenix-varumärken kan hittas genom att klicka på länken "Varumärken" längst ner på varje webbsida på Phoenix-webbplatser.
Du samtycker till att följa villkoren i "Phoenix Copyright Guidelines", som kan hittas nedan eller genom att klicka på "copyright"-länken längst ner på varje webbsida på Phoenix-webbplatser.

Ansvar för innehåll och länkar
Phoenix is only responsible or liable for the content posted on a Phoenix Website to the extent required by the German tele media act (telemediengesetz, tmg). To the fullest extent permitted by applicable law, your use of content shall be at your own risk. Any Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person or entity providing the Content. Phoenix does not represent or endorse the accuracy, reliability, completeness, usefulness, non-infringement of intellectual property rights, or quality of any Content provided by third parties on a Phoenix Website. Phoenix may remove any Content posted on a Phoenix Website at Phoenix’s sole discretion, but, if You believe that material that You hold the copyright on is being infringed upon on any Phoenix website, please notify Phoenix’s Copyright Agent in accordance with the procedure set forth at the following link: privacy@phoenixteam.com

Phoenix webbplatser kan innehålla länkar till externa webbplatser. Phoenix ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats, eller några ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Dessutom ska Phoenix inte vara direkt eller indirekt ansvarig eller ansvarig för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med din användning av eller tillit till programvara, innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via någon sådan länkad webbplats . Phoenix kontrollerar och/eller granskar inte de länkade webbsidorna och informationen som tillhandahålls av tredje part.

Användning av Phoenix and Partners Software
Your access and use of any software or related documentation, including developer tools and sample code, and any application program interface information provided on a Phoenix Website (collectively “Software”) is governed by the software license agreement and related documents and terms (e.g., attachments, exhibits, order form, disclaimers, etc.) (“Licensavtal“) that accompany such Software. You may not use or install any Software that is accompanied by a License Agreement unless and until You first agree to the terms of the License Agreement. You must not modify, decompile, or reverse engineer any Software, except to the extent expressly permitted by applicable law or the License Agreement. In the event that Software provided through a Phoenix Website is not accompanied by a License Agreement: The Software may be used solely for your personal, informational, noncommercial purposes; the Software may not be modified or altered in any way; and the Software may not be redistributed.

All Phoenix Software är upphovsrättsskyddat verk från Phoenix. Otillåten kopiering, distribution, modifiering, offentlig visning eller offentligt framförande av upphovsrättsskyddade verk, inklusive Phoenix-programvaran, är ett intrång i upphovsrättsinnehavarens rättigheter. Information om processen för att begära Phoenixs tillåtelse att använda alla Phoenix-ägda upphovsrättsskyddade verk kan hittas genom att klicka på länken "Copyright" längst ner på varje webbsida på Phoenix webbplatser. Ersättning

FÖLJANDE GÄLLER OM DU ÅTKOMMER EN WEBBPLATS UTANFÖR EU:
Du samtycker till att hålla Phoenix, dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, agenter, partners, anställda och licensgivare skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller härrörande från ditt användarinnehåll eller Din användning av en Phoenix-webbplats, Ditt brott mot denna TOU, eventuella ytterligare juridiska villkor eller Phoenixs sekretesspolicy, Din obehöriga användning av någon Phoenix-ägd immateriell egendom eller Din påstådda kränkning av någon annan tredje parts rättigheter.

FÖLJANDE GÄLLER OM DU ÅTKOMMER EN WEBBPLATS INOM EU:
Du samtycker till att hålla Phoenix, dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, agenter, partners, anställda och licensgivare skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part mot någon av ovannämnda enheter eller personer på grund av eller som härrör från Ditt skyldiga brott mot denna TOU, eventuella ytterligare juridiska villkor eller Phoenixs upphovsrätts- eller integritetspolicy.

Uteslutning av garantier
Phoenix webbplatser och innehåll tillhandahålls till dig "I BEFINTLIGT SKICK". I den mån det är tillåtet enligt lag, garanterar eller garanterar Phoenix inte några funktioner eller egenskaper hos någon Phoenix-webbplats eller innehåll, eller ger några åtaganden med avseende på någon annan kvalitet. Uttalanden och förklaringar på Phoenix webbplatser och innehåll i reklammaterial eller på Phoenix webbplats och/eller dokumentation görs endast i förklaringssyfte; de är inte avsedda att utgöra någon garanti eller garanti för vissa funktioner. Ingen garanti eller åtagande ska antydas av en användare från någon publicerad Phoenix-beskrivning av eller reklam förutom i den utsträckning Phoenix uttryckligen har bekräftat sådan garanti eller åtagande skriftligen. Garantier ges endast med en uttrycklig skriftlig bekräftelse från Phoenixs ledning.

Ansvarsbegränsning
Phoenix kommer inte att vara ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för något användarinnehåll som publiceras på eller länkas från en Phoenix-webbplats, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i innehållet, eller för eventuella förluster eller skador av något slag som uppstår till följd av detta. av användningen av eller tilliten till innehåll eller annat material som nås på eller via någon Phoenix-webbplats och som gjorts tillgängligt av en tredje part.

FÖLJANDE GÄLLER OM DU ÅTKOMMER EN PHOENIX WEBBPLATS UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN:
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag är Phoenix och dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners och licensgivare inte ansvariga gentemot någon användare för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, bestraffande, följdskador eller exemplariska skador, inklusive , men inte begränsat till, skadestånd för förlust av vinst, intäkter, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om Phoenix har informerats om möjligheten till sådana skador), oavsett om de orsakats, oavsett om det är kontrakt, skadestånd eller annat , som härrör från eller härrör från: (i) användningen eller oförmågan att använda en Phoenix-webbplats, Phoenix-programvara eller Phoenix-material; (ii) kostnaden för anskaffning av ersättningsvaror och tjänster som härrör från din användning eller oförmåga att använda Phoenix-programvara, Phoenix-material eller tjänster som köpts eller erhållits under transaktioner som utförs på en Phoenix-webbplats; (iii) obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data; (iv) uttalanden, meddelanden eller beteende från tredje part på en SAP-webbplats; eller (v) något annat ärende som rör en Phoenix-webbplats eller Phoenix-material. trots något som strider mot häri, gäller dessa begränsningar inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet av Phoenix och i fall av Phoenixs lagstadgade ansvar för personskador och defekta produkter.

FÖLJANDE GÄLLER OM DU ÅTKOMMER EN PHOENIX WEBBPLATS INOM EUROPEISKA UNIONEN:

Oavsett juridiska skäl ska Phoenix och Phoenixs dotterbolag och dotterbolag endast vara ansvarig i de fall som anges nedan:

 • Eventuellt obligatoriskt ansvar enligt tillämpliga produktansvarslagar;
 • grov vårdslöshet och uppsåtligt tjänstefel;
 • personskada eller dödsfall till följd av Phoenixs eller dess dotterbolags eller dotterbolags försumlighet eller uppsåtligt försummelse;
 • Mindre oaktsamt brott mot en betydande avtalsförpliktelse (en skyldighet vars fullbordande möjliggör ett korrekt genomförande av denna guide och vars efterlevnad av dig i allmänhet kan lita på). i detta fall ska Phoenixs eller dess dotterbolags eller dotterbolags ansvar begränsas till sådana skador som är typiska för denna typ av avtal och förutsägbara vid tidpunkten för dessas ikraftträdande.

I alla andra fall ska varken Phoenix eller dess dotterbolag, dotterbolag, anställda, agenter och underleverantörer hållas ansvariga för någon form av skadestånd eller anspråk enligt detta.

Tillämplig lag

FÖLJANDE GÄLLER OM DU ÅTKOMMER EN PHOENIX WEBBPLATS UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN:
Floridas lagar kommer att styra denna användarvillkor utan att ge verkan åt några principer om lagkonflikter. Du samtycker också till att följa alla tillämpliga exportkontrolllagar som anges under avsnittet "EXPORTKONTROLL" nedan som är tillämpliga på överföring av data på Internet, inklusive men inte begränsat till lagar som reglerar användningen av kryptering och lagar som styr överföring av data över internationella gränser, till förbjudna länder, och som innehåller personligt identifierbar information.

FÖLJANDE GÄLLER OM DU ÅTKOMMER EN PHOENIX WEBBPLATS INOM EUROPEISKA UNIONEN:
Lagarna i USA kommer att styra denna användarvillkor utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter. I den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, ska platsen för alla tvister i samband med dessa användarvillkor vara Florida, USA.

Överlevnad
Dina konfidentialitetsförpliktelser enligt detta ska fortsätta att gälla när ditt konto avslutas. Vid eventuell uppsägning av ditt konto, eller Phoenixs skriftliga begäran, måste du sluta använda konfidentiell information och/eller Phoenix webbplatser och returnera eller förstöra all konfidentiell information i din ägo eller kontroll.

Avstående och avskiljbarhet
Phoenixs underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. I den mån någon bestämmelse i denna användarvillkor befinns vara ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse modifieras på ett sådant sätt att den gör denna användarvillkor modifierad, laglig och verkställbar enligt tillämpliga lagar och resten av bestämmelserna i detta TOU ska inte påverkas av detta.

Hela avtalet
TOU representerar hela överenskommelsen mellan parterna med avseende på dess ämne och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang (både muntliga och skriftliga) som rör dess ämne. Inga säkerhetsavtal har träffats.

Exportkontroll
Phoenix-webbplatser får inte nås eller användas av några nationella eller vissa länder eller grupper mot vilka USA och/eller Europeiska unionen har infört sanktioner (inklusive Iran, Kuba, Nordkorea, Syrien, Sudan och Zimbabwe), särskilt utsedda medborgare och andra förbjudna personer som är listade på listan över nekade parter. Ytterligare begränsningar gäller för alla slutanvändare som kommer att använda innehåll som tillhandahålls på en Phoenix-webbplats i design, utveckling eller produktion av kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen, eller raketsystem, rymdfarkoster och sondraketer eller obemannade luftfarkostsystem; eller någon slutanvändare som har förbjudits att delta i exporttransaktioner från USA och/eller EU av någon myndighet inom den amerikanska regeringen eller Europeiska unionen.
På grund av tekniska osäkerheter som förhindrar verifiering av identiteten och den slutliga åtkomstpunkten av någon person som försöker komma åt eller använda en Phoenix-webbplats, utgör din åtkomst till en Phoenix-webbplats, inklusive uppvisandet av ett auktoriserat användar-ID och lösenord, din uttryckliga representation att ( 1) personen som försöker tillträde under dessa inte är medborgare i något sådant sanktionerat land eller grupp eller en särskilt utsedd medborgare, och (2) inte finns med på en sådan lista över nekade parter, 3) inte har förbjudits att delta i USA och/eller EU:s exporttransaktioner; 4) sådan användning är inte begränsad, och (5) att du som auktoriserad användare inte har avslöjat eller tillhandahållit sådant lösenord och användar-ID till någon sådan person för användning under din registrering. Användare ska vara fullt ansvariga och föremål för åtal i hela lagens omfattning för eventuella brott mot denna paragraf.

FÖLJANDE GÄLLER OM DU ÅTKOMMER EN PHOENIX WEBBPLATS UTANFÖR USA OCH EUROPEISKA UNIONEN:
Du gör det på egen risk och du förblir fullt ansvarig och ansvarig för att du känner till och följer dessa användarvillkor samt lagar, förordningar, direktiv, koder och regler i USA, Europeiska unionen och land inom vilket du bor, inklusive tillämpliga lagar och förordningar för import och export, samt de i den jurisdiktion från vilken du besöker en Phoenix-webbplats, och alla andra tillämpliga jurisdiktioner som kan vara inblandade i åtkomst, överföring, dirigering, mottagande, avslöjande, lagring eller användning av information på en Phoenix-webbplats.

FÖLJANDE GÄLLER OM DU ÅTKOMMER EN PHOENIX WEBBPLATS INOM USA:
Du samtycker till att din användning av en Phoenix-webbplats eller något innehåll kommer att följa USA:s exportkontrolllagar och verkställande order. Informationen som tillhandahålls på och via en Phoenix-webbplats kan i vissa fall anses vara kontrollerad teknologi och omfattas av exportkontrollrestriktioner i USA och andra jurisdiktioner. Det är din skyldighet att verifiera och följa alla tillämpliga lagar och förordningar i USA och i det land från vilket du besöker en Phoenix-webbplats

Bilaga A
Din information, integritet och dataskydd
När Phoenix genom Phoenix Store tillfälligt samlar in och använder ditt kreditkort eller annan personlig information som tillhandahålls av dig i syfte att behandla ett licens-, hyres- eller köpkontrakt för Phoenix-produkter eller produkter från partners, kommer insamling och bearbetning av sådan personlig information att behandlas i enlighet med Phoenixs sekretesspolicy och annan tillämplig lagstiftning. Du samtycker till att Phoenix kan komma åt, bevara och avslöja din kontoinformation och/eller innehåll om det krävs enligt lag eller för att:

 1. följa en juridisk process;
 2. svara på påståenden om att något innehåll bryter mot tredje parts rättigheter eller
 3. skydda Phoenixs, användarnas och allmänhetens rättigheter, egendom eller personlig säkerhet eller möjliggöra för Phoenix Store att behandla affärstransaktioner (köp/licensiering av produkter) mellan dig och en partner.
  Du samtycker uttryckligen till att sådan information tillhandahålls till respektive partner för leverans/distribution och licensiering av sådana partnerprodukter. Dessutom, och i enlighet med användningen av information som beskrivs i Phoenix sekretesspolicy, samtycker du genom att registrera dig på Phoenix Store att ange e-postadress som din standardmetod för kommunikation med Phoenix Store och utvalda Partners-leverantörer om du väljer för att få Partners-tjänster tillgängliga via Phoenix Store.
  Du samtycker till att följa villkoren i Phoenix Privacy Statement, som kan hittas nedan eller genom att klicka på sekretess längst ner på varje webbsida som omfattar Phoenix Store.
  Tillåten användning av Phoenix Store
  You agree not to access or utilize the Services or access the Phoenix Store for purposes that are inconsistent with Phoenix’s legitimate business interests. In particular, You are permitted to use the Services and the Phoenix Store only in strict compliance with the terms of this TOU to a)
  skaffa information (så länge den informationen inte samlas in för en användning på något sätt som är eller kan vara skadligt för Phoenix (såvida inte sådan användning på annat sätt skyddas av lag)), och/eller b) för att ge feedback eller andra konstruktiva kommentarer till Phoenix (både positiva och
  negativ) och/eller c) köpa och/eller licensiera Phoenix-produkter och tredjepartsprodukter via Phoenix Store.
  Marknadsplatsfunktionalitet
  Phoenix provides Phoenix Add-on and Enhancements in the SAP Store to SAP and Phoenix customers and prospects. Furthermore, the SAP Store serves as a marketplace for Phoenix products which Phoenix offers to existing Phoenix customers. SAP does not become party to an agreement between You and Phoenix, but only provides the SAP Store as a service/infrastructure provider. SAP does not interfere with the contractual relationship between You and an Phoenix in case of conflicts. You agree to solve any conflicts or issues with Phoenix only with Phoenix. Where You license/buy a product of Phoenix for or on behalf of Your Company, the SAP Store infrastructure will inform the respective Phoenix of the transaction. You will receive an automatic notification of an opportunity for your offering and information about deployment/availability of the purchased/licensed product. All invoicing/billing for any products offered by Phoenix will be performed by Phoenix. You explicitly agree that Phoenix may use Your Company’s master data to facilitate purchase/licensing of products offered by Partners. Such data will be used in the electronic contracting process offered by the SAP Store. Licensing/purchasing of Phoenix products through the SAP Store is subject to Additional Legal Terms which include but are not limited regulations on delivery, invoicing, billing etc. SAP or an SAP group company only becomes party to a contract with You where SAP sells/licenses Phoenix products itself.
  Tillämplig lag för Phoenix Store
  SAP Store skapas och kontrolleras av SAP SE i Tyskland. Därför kommer Tysklands lagar att styra denna användarvillkor utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter. Du samtycker också till att följa alla lagar från det land där du bor som är tillämpliga på överföring av data på Internet, inklusive men inte begränsat till lagar som reglerar användningen av kryptering och lagar som reglerar överföring av data över internationella gränser , till förbjudna länder och som innehåller personligt identifierbar information.
  Gränsöverskridande klausul
  FÖR KUNDER FRÅN INDIEN:
  Enligt detta avtal tillhandahålls betalningsbehandlingstjänsterna för varor och/eller tjänster köpta på denna webbplats av Phoenix Business, Inc., beroende på vilken typ av betalningsmetod som används för köp av varorna och/eller tjänsterna. Om du väljer att betala med kreditkort och betalningen kommer att behandlas via en United States Acquirer, är dessa villkor ett avtal mellan dig och Phoenix Business, Inc.
  FÖR KUNDER FRÅN ALLA LÄNDER UTANFÖR INDIEN:
  Ingen gränsöverskridande klausul gäller.
  Rekordhandlare
  Respektive Merchant of Record identifieras vid utcheckningen i Phoenix Store och på fakturan som du fått efter köpet. För din referens, vänligen se nedan en lista över Phoenix Merchant of Records som du kontrakterar med baserat på ditt land. För
  purchases of partner products, the seller information is also provided on the Product Page in the “Details” section. In order to contact the seller, please use the “Contact Us” button on the Product Page or create a Support Request.
sv_SESvenska