SAP-programvarulösningar för resor och transport

Sträva efter nya digitala affärsmodeller för att öka intäkter, öka kundlojaliteten och optimera verksamheten med SAP-lösningar för resor och transport.

Tekniken stör rese- och transportbranschen

Skapa den uppkopplade resenärsupplevelsen och optimera godstransporter för att konkurrera i en digital värld. Våra lösningar kan hjälpa dig att förbättra kundupplevelser, drift, kostnader, arbetskraftsproduktivitet och aktieägarvärde.

Begär en demo

Möt föränderliga transportkrav i den digitala världen

I en tid av ökande förväntningar och komplexitet kräver rese- och transportföretag smarta digitala strategier. SAP-lösningar kan hjälpa dig att möta framtidens transportkrav genom att skala effektivt, samtidigt som de är mer pålitliga, lyhörda, kostnadseffektiva och kundcentrerade.

SAP Marketing Cloud

Idag förväntar sig kunderna personliga upplevelser på varje kanal. SAP Marketing Cloud-lösningen hjälper dig att förstå kundkontexten: vad kunder har gjort och vad de sannolikt kommer att göra i framtiden. På så sätt kan du möta din publiks behov effektivt.

SAP Transport Management

Konsolidera beställningar och maximera avkastningen på dina transport- och resekostnader. Prognostisera efterfrågan och leveransvolymer noggrant för att finjustera transportplaneringen. Få insyn i realtid i global och inrikes sjöfart, och förbättra frakt-, flott- och logistikhantering. Använd SAP Transportation Management för alla dina resebehov och lösningar.

Hitta rese- och transportmjukvara som är skräddarsydd efter dina behov

Förbered dig för tillväxt och tänk om kundinteraktioner med innovativa affärsmodeller, strömlinjeformad verksamhet och skalad verksamhet för att möta efterfrågan.